Sosyal Sorumlu Yatırım Fon Tercihini Etkileyen Faktörler Rüya Kaplan Yıldırım

1. Baskı
9786256952263 2023
Basılı Fiyatı:
50,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
1. GİRİŞ 2. SOSYAL SORUMLU YATIRIM FONLARI 2.1. Sosyal Sorumlu Yatırım Fonların Tanımı ve Tarihsel Gelişimi 2.2. Sosyal Sorumlu Yatırım Fonu Oluşturmada Kullanılan Yöntemler 2.3. Sosyal Sorumlu Yatırım Fonlarının Performans ve Yatırımcı Değerlendirmesi 3. TEMEL KAVRAMLAR 3.1. Değerler Ve Sosyal Sorumlu Yatırım Fonları 3.2. Bilgi İşleme Tarzı Ve Sosyal Sorumlu Yatırım Fonları 3.3. Finansal Okuryazarlık Ve Sosyal Sorumlu Yatırım Fonları 3.4. Bireysel Sosyal Sorumluluk Ve Sosyal Sorumlu Yatırım Fonları 3.5. Riskten Kaçınma Ve Sosyal Sorumlu Yatırım Fonları 3.6. Demografik Özellikler Ve Sosyal Sorumlu Yatırım Fonları 4. METODOLOJİ 4.1. Araştırmanın Amacı 4.2. Araştırma Modeli ve Hipotezler 4.3. Veri Toplama Yöntemi ve Ölçüm Araçları 4.4. Pilot Çalışma 4.5. Araştırma Örneklemi 4.6. Analizler 5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Sosyal Sorumlu Yatırım Fon Tercihini Etkileyen Faktörler Rüya Kaplan Yıldırım