İslam İktisadı Perspektifinden Hisse Senedi Piyasalarının Analizi

1. Baskı
9786256637931 2024
Basılı Fiyatı:
100,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
İÇİNDEKİLER GİRİŞBİRİNCİ BÖLÜM İSLAM İKTİSADI İLE ANA AKIM İKTİSADIN KARŞILAŞTIRILMASI 1.İSLAM İKTİSADI VE TANIMI 1.2 İKTİSAT VE İNANÇ 1.3. İSLAM İKTİSADI VE TÜMDENGELİM YAKLAŞIMI 1.4. İSLAM İKTİSADI ÖZELİNDE POZİTİF NORMATİF İKTİSAT AYRIMI 1.5. İSLAM İKTİSADI VE TEMEL İKTİSADİ SORUNLAR 1.5.1 Homo Economicus Kavramı 1.5.2 Kıtlık Meselesi1.5.3. Faiz 1.5.4. Servet ve Mal kavramları 1.5.5. Devlet ve Piyasa 1.5.6. Ekonomik Sistemler 1.6. İSLAM İKTİSADI VE TEMEL SORUNLARI 1.6.1 Metodsuzluk 1.6.2. Disiplinler Arası Uyumsuzluk 1.6.3. İnşa Edici Değil Onarıcı Yaklaşım (İslamileştirme) 2.BÖLÜM BORSA VE HİSSE SENEDİ PİYASALARI 2.1. BORSA TANIMI 2.2. BORSA TARİHİ 2.2.2. Osmanlı Borsa Tarihi 2.2.3. Türkiye Cumhuriyeti Borsa Tarihi 2.2.4. Yeni Dönem Borsa Tarihi2.3. ANONİM ŞİRKETLER VE HİSSE (PAY) SENEDİ PİYASALARI 2.3.1. Rüçhan Hakkı ve Temettü Hakkı 2.3.2. Anonim şirketler ve Kar Payı (Temettü) Garantisi 2.3.3. Anonim şirketler ve Yatırımcıları Koruma Fonu 2.4. ARACI KURUMLAR İLE İLGİLİ KONULAR 2.5. HİSSE SENEDİ (PAY) PİYASASI 2.5.1. A, B, C, D Grubu Paylar 2.5.1.1. Kredili İşlem ve Açığa Satış 2.5.2. Fiyat Aralıkları2.6. HİSSE SENETLERİ (PAY) PİYASASI VE ANALİZ YÖNTEMLERİ 2.6.1. Temel Analiz Yöntemi 2.6.2. Teknik Analiz 2.6.3. Etkin Pazar ve Rassal Yürüyüş Modeli 2.7. HİSSE SENEDİ (PAY) PİYASALARINA YAPILAN FIKHİ (HUKUKİ) DEĞERLENDİRİLMELER 2.7.1. Yatırıma Konu Olan Şirketin Faaliyet Alanı 2.7.2. Şirketin Yatırıma Konu Olan Ana Sermayesinin Haram Mal İçermesi 2.7.3. Açığa Satış İşlemi 2.7.4. Hisse Senedi Alım Garantisi 2.7.5. Devir Şekli Bakımından Hisse Senedi 2.7.6. İnternet Üzerinden Yapılan İşlemler 2.7.7 Temettü Dağıtımı 2.8. İSLAMİ ENDEKSLER 2.8.1 Katılım Endeksi 3. BÖLÜM İSLAM İKTİSADI VE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ 3.1. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 3.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3.3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 3.4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 3.5. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE YORUMLANMASI 3.5.1. Yatırımcıların Profillerine Yönelik Sonuçların Yorumlanması 3.5.2. Araştırmaya Konu olan Soruların Sonuçları ve Yorumlanması SONUÇ KAYNAKÇA EK 1 DİZİN

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
İslam İktisadı Perspektifinden Hisse Senedi Piyasalarının Analizi