Yayınevleri

Adalet Yayınevi

Adalet Yayınevi 1992 yılından bu yana, okuyucularına, en yeni ve en güncel hukuk yayınlarını sunabilmek amacıyla başlamış olduğu yayın hayatını, çalışmalarını hep daha iyiye ulaştırmayı hedefleyerek sürdürmekte. Yayınevi, ulusal ve uluslararası yayınevi kriterlerine sahip olup, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine uygun yayınlar da yapmaktadır.

Anı Yayıncılık

Anı Yayıncılık, 1993 yılından bu yana yayıncılık ve bilgi sistemleri alanında aralıksız ve düzenli olarak faaliyet gösteren ulusal/ uluslararası bir şirkettir. Yayıncılık, süreli yayıncılık, eğitim, danışmanlık, bilgi üretimi, bilgi yönetimi ve akademik çözümler faaliyet alanları arasındadır. Toplam beş yüzden fazla yayın üretmiştir ve elliden fazla yabancı dildeki eserin Türkçeye çevirisini gerçekleştirmiş ve yayınlamıştır.

Dora Yayınevi

Dora Yayıncılık her düzeyde öğretim elemanı ve öğrenci ile yüz yüze iletişim sağlayarak, yüksek öğretimde ders kitabı basım sürecini iyileştirmeye, ülkemizdeki eksiğine katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Yeni, farklı ve iyi tasarlanmış ders kitaplarının öğretim üyesinin bilgisayarından öğrencinin masasına ulaşmasında alınması gereken daha çok yolun olduğu açık bir gerçekliğinden çalışmalarına devam etmektedir. Yayınevi bu yolda attığı küçük, nitelikli ve kararlı adımlarla öğrenim sürecine doğru katkıları yapabilme adına yoğun gayret göstermektedir.

Ege Yayınları

Zero Books/Ege yayınları 1990 yılında Anadolu Arkeolojisi konusunda yayıncılığa başlamıştır. Prehistorya, Klasik Arkeoloji, Bizans ve Osmanlı araştırmalarına ek olarak, bu konuları tamamlayıcı nitelikte dilbilimden çevrebilime Anadolu’nun geçmişine ışık tutan diğer konular da ilgi alanlarını oluşturur. Türkçe kitapların yanı sıra İngilizce, Almanca ve Fransızca yayınlar ile kitaplarını yurt dışındaki kütüphanelerin de aradıkları arasına sokmayı başarmış ve konusunda en önemli akademik kitapçılar arasında yerini almıştır.

Ekin Yayınevi

EKİN YAYINEVİ, 1986 yılında Mehmet OYMAK tarafından Kitabevi olarak faaliyetine başladı. 1988 yılında ders kitapları üzerine yayıncılık hayatına giren yayınevinin, 1000'in üzerinde yayınlamış olduğu ders ve yardımcı kaynak kitapları vardır. Ekin Yayınevi`nin yayınlamış olduğu kitaplar birçok fakültede, yüksek okulda ders kitabı veya yardımcı kaynak kitap olarak okutulmaktadır.

Gazi Kitabevi

Gazi Kitabevi 1984 yılında Ankara'da yayınevi olarak sektöre adım attı ve zaman içerisinde Ankara’nın bilinen köklü yayınevlerinden birisi hâline geldi. O yıllardan itibaren maliye, iktisat, işletme, muhasebe, kişişel gelişim, edebiyat, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında yayınladığı kitaplarla diğer mesleki alanlarda da etkinliğini arttırmaya devam etmektedir. Yayımladığı kitaplar; Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer almaktadır, Amazon, Abe Books gibi uluslararası kitap satış sitelerinde satışa sunulmuştur. Gazi Kitabevi akademik atamalarda ve akademik teşvikteki uluslararası yayınevi olma şartlarını taşımaktadır.

Literatür Yayıncılık

Literatür, 1988’de yurtdışında yayınlanmış mesleki ve eğitim yayınlarını ilgililere ulaştırmayı hedefleyerek kuruldu. Mimarlık, İçmimarlık, Dekorasyon ve Sanat alanlarında ilgilileri yurtdışında yayınlanmış yayınlarla buluşturdu. 1992 yılından itibaren yerli bilim insanlarımızın, sanatçı ve yazarlarımızın eserlerini yayınlamaya başladı. 1995 yılında "Her öğrencinin kendi ana dilinde dünya literatürünü izleme hakkı vardır" anlayışından yola çıkarak; Yurtdışında yayınlanmış eserlerin Türkçe’ye kazandırılması çalışmalarını başlatarak bu alanda önemli boşlukları dolduran temel ders kitaplarını yayımladı. 2000 yılından itibaren Akademik, Mimarlık ve Sanat Yayıncılığının yanı sıra Kültür Yayıncılığında da yayın programlarını geliştirerek edebiyat, biyografi-otobiyografi, inceleme-araştırma, alanında kitaplar yayımlamaya başladı. Literatür Yayıncılık olarak ülkemizdeki her üniversite öğrencisinin, tüm ilgililerin kendi dalında en yeni literatürü kolaylıkla izleyebilmesi temelinde bir yayıncılık anlayışını sürdürüyor.

Nobel Tıp Kitabevleri

Nobel Tıp Kitabevleri tıbbi yayıncılık alanında hizmet vermek amacıyla 1974 yılında kurulmuştur. Çalışma ilkelerini kalite, güven ve dürüstlük üzerine kurmuş olmanın sonucu olarak tıp yayıncılığı sektöründeki tartışmasız liderliğini uzun yıllardır sürdürmektedir. Geçen 45 yıl süresinde büyüyen yapısı ve iş hacmi neticesinde şirket, bağlı bulunduğu vergi dairesinde 2000-2010 yılları arasında kurumlar vergisi ödeyenler arasında ilk beş sırada yer alarak ülke ekonomisine katkı sağlamıştır. Dünyanın önde gelen birçok yabancı yayın evinin Türkiye temsilciliğini başarı ile sürdüren Nobel Tıp Kitabevleri siz değerli müşterilerine farklı kanallardan hizmet vermeye ve kaynaklarını büyütmeye devam etmektedir.

Nüans Publishing

Nüans, 1991 yılından beri yabancı dil eğitim-öğretim materyalleri alanında etkin olarak hizmet veren tecrübeli bir yabancı dil kitapçısı, yayınevi ve dağıtımcısıdır. Nüans, 2003 yılından itibaren Türk ve yabancı yazar, editör ve yayımcılarla işbirliği içinde, kaliteli ve uluslararası standartlarda eğitim materyallerini Türkiye’de geliştirerek yayımcılık faaliyetlerine de başlamıştır. Nüans, her yaş grubu için geliştirdiği kaliteli ve sıra dışı yayınlar ile yabancı dil eğitimini farklı ve eğlenceli hale getirmeyi amaçlar.

Palme Yayınevi

Palme Yayınevi 1980 yılında yayıncılık hayatına başlamış, özellikle 1989 yılında yapısını yeniden organize ederek; ulusal ve uluslararası yayıncılarla iş birliğindeki hedeflerini, modern bir plan ve geniş bir perspektif çerçevesinde uygulamaya koymuştur. Tıp, sağlık bilimleri, fen bilimleri, matematik, sosyal bilimler, yabancı diller, bilgisayar ve ekonomi dallarında yayıncılık hayatını sürekli çeşitlendiren bir çalışma temposu ile sürdürmektedir. Eğitim ve öğretim hizmetlerinin kilit taşı olan bilimsel kitapları, yayın hayatına kazandırmayı temel ilke edinen Palme Yayınevi; en güncel Dünya Literatürlerini de Türkçeye kazandıran seçkin yayınevlerinden biridir ve bugüne kadar değişik bilim dallardaki 510 yabancı eserin, Türkçeye çevirisini başarıyla tamamlayarak okurlarına ulaştırmıştır.

Pegem Akademi Yayıncılık

Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 1998 yılında Ankara’da kurulmuş 18 yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten bir yayınevidir. Yayımladığı kitaplar; Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer almaktadır. Aynı alanda farklı yazarlara ait 1000’in üzerinde yayını bulunmaktadır. Pegem Akademi, 21. Yüzyılın ilk yarısı için hedeflerini belirlemiştir. Kısa erimli hedefler arasında, eğitim bilimi alanında uzman yayıncı olmak, en seçkin yazar kadrosunu oluşturmak, ekip yaklaşımıyla hareket etmek ve nitelikli yayın yapmak yer almaktadır. Giderek büyük ilgi ile karşılaşan Pegem Akademi yayınları, eğitimin kurumsal ve uygulamalı alanlarında aranan özgün çalışmaların yer aldığı ve bu çalışmaları üreten yazarların bulunduğu bir topluluk olmuştur.

Phoenix Yayınevi

Phoenix Yayınevi 2001 yılında akademi ile kültür kitaplığını birleştirmek amacıyla kuruldu. Edebi eserlerden tarih, sosyoloji, iletişim, felsefe, siyaset bilimi, arkeoloji, iktisat alanlarına kadar teorik ve pratiğe yönelik birçok yayının ortaya çıkmasına vesile olmaktadır. Bununla birlikte Giddens, Michael Mann, Rawls, Marshall Hudgson, Callinicos, Castels, Skinner, Ed Mcbain, Connell ve daha birçok önemli yazarın eserlerini Türkçeye kazandırmıştır. Taylor&Francis, Routledge, Oxford University, Harvard University, Wiley, Polity, Sage gibi birçok önde gelen yayıncı ile çalışmakta ve önemli akademik yayınların telif haklarını almaktadır. Yayınevi tarafından çıkarılan kitaplar Türkiye ve dünyanın bilinen üniversitelerinin –Harvard Üniversitesi Kütüphanesi, Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, British Library, New York Üniversitesi Kütüphanesi, Chicago Üniversitesi Kütüphanesi gibi- kataloglarında yer almaktadır. Yayınevi, Strata ilişkisel Sosyal Bilimler Dergisini çıkarmaktadır.”

Seçkin Yayıncılık

Yayınevi 1959 yılında Ankara' da küçük bir kitabevi olarak yayın sektörüne adım attı ve zaman içerisinde Ankara’nın en etkin kitabevlerinden birisi haline geldi. 1970 yılından itibaren, daha çok hukuk konusunda kitaplar yayınlayarak adım adım bir yayınevine dönüşmeye başladı. 1980’lerde ise hukuk yayıncılığında Türkiye’nin en büyük yayınevlerinden biri haline geldi. 1990’lara gelindiğinde hukukun yanı sıra ekonomi, işletme, muhasebe, mühendislik, bilgisayar ve dilbilim alanlarında yayınladığı kitaplarla diğer mesleki alanlarda da etkinliğini arttırmaya başladı. 1996 yılında Türkiye’nin ilk online kitabevini açan yayınevi internet alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek sitesini sürekli yenilemekte, bünyesinde akademik ve mesleki yayın alanında kapsamlı bir çok kitap çeşidi bulundurmaktadır. Yayınevi ayrıca ilk dergisini 2002 yılında yayınlanmaya başlamış, günümüzde 20'den fazla dergi ile alanlarında önemli referans kaynakları haline gelmişlerdir.

Siyasal Kitabevi

Siyasal Kitabevi 1985 yılında Ünal Sevindik tarafından kurulmuş, yayın listesini sosyal bilimler alanındaki akademik kitaplardan oluşturmuştur. Siyasal Kitabevinin en önemli misyonu Türkiye’de yapılan akademik çalışmaları üniversite öğrencileri ve akademisyenlerle buluşturmasıdır. Diğer taraftan üniversitelerde kaynak kitap olarak kullanılmak üzere çeviri eserleri de yayımlamaktadır. 800’e yakın eser yayımlayan ve uluslararası bir yayınevi olan Siyasal Kitabevi akademik yayıncılıkta uzmanlaşmanın haklı onurunu yaşamaktadır.

Yeni İnsan Yayınevi

Yayın hayatına 2007 yılında başlayan “Yeni İnsan Yayınevi”, geride bıraktığı 14 senede Türkiye’de ekoloji konusunda ilk akla gelen kurumlardan biri haline geldi. İnsan eliyle gerçekleşen ekolojik yıkımla mücadeleyi kendisine şiar edinen Yeni İnsan Yayınevi, yeşil politikadan edebiyata, tiyatrodan çocuk kitaplarına değin pek çok alanda eser basarak kendi okur kitlesini oluşturmayı başardı. 2015 senesinden itibaren uluslararası yayınevi statüsü kazanan kurum tüm bu faaliyetlerin yanı sıra, felsefe alanında Us Atölyesi Felsefe Dergisi (hakemli), ekoloji alanında Üç Ekoloji, eğitim alanında da Alternatif Eğitim Dergisi (hakemli) isimli süreli yayınları hazırlamaktadır.