Yayınevleri

Adalet Yayınevi

Adalet Yayınevi 1992 yılından bu yana, okuyucularına, en yeni ve en güncel hukuk yayınlarını sunabilmek amacıyla başlamış olduğu yayın hayatını, çalışmalarını hep daha iyiye ulaştırmayı hedefleyerek sürdürmekte. Yayınevi, ulusal ve uluslararası yayınevi kriterlerine sahip olup, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine uygun yayınlar da yapmaktadır.

Alatoran Yayınları

Alatroan Yayınları resmi olarak 2004 yılından beri faaliyet göstermektedir. Yıllık ortalama 30 kitap yayınlamaktadır. Ağırlıklı olarak yabancı edebiyatın, Azerbaycan'da bilinmeyen dünya edebiyatından örneklerin, felsefe, tarih ve psikoloji alanındaki kitaplarını yayınlanmaktadırlar. Yazarlar arasında Knut Hamsun, Stefan Sveig, Margaret Atwood, Max Frish, Robert Walzer, A. Schopenhauer, T. Adorno, Sigmund Freud, Thomas Bernhard, Michel Foucault, Janusz Korczak, Ingmar Bergman, Herman Hesse gibi dünyaca tanınan yazarlar bulunmaktadır.

Anı Yayıncılık

Anı Yayıncılık, 1993 yılından bu yana yayıncılık ve bilgi sistemleri alanında aralıksız ve düzenli olarak faaliyet gösteren ulusal/ uluslararası bir şirkettir. Yayıncılık, süreli yayıncılık, eğitim, danışmanlık, bilgi üretimi, bilgi yönetimi ve akademik çözümler faaliyet alanları arasındadır. Toplam beş yüzden fazla yayın üretmiştir ve elliden fazla yabancı dildeki eserin Türkçeye çevirisini gerçekleştirmiş ve yayınlamıştır.

Astana Yayınları

Astana Yayınları, 2013 yılından beri başta akademik alanda olmak üzere, birçok alanda faaliyet yürüten uluslararası bir yayınevidir. Okurların da katkısıyla kültür hayatının gelişmesine destek olmak, tez çalışmalarını raflarla buluşturmak, ilkeli, dürüst, yazara ve okuyucuya saygılı, özgürlükçü bir düşünce ortamının zenginleşmesine katkı sağlamak yayınevinin önceliğidir. Astana yayınlarının okuyucu ile buluşturduğu kitaplar aynı zamanda birçok üniversitede ders kitabı ihtiyacını da karşılamaktadır.

Dora Yayınevi

Dora Yayıncılık her düzeyde öğretim elemanı ve öğrenci ile yüz yüze iletişim sağlayarak, yüksek öğretimde ders kitabı basım sürecini iyileştirmeye, ülkemizdeki eksiğine katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Yeni, farklı ve iyi tasarlanmış ders kitaplarının öğretim üyesinin bilgisayarından öğrencinin masasına ulaşmasında alınması gereken daha çok yolun olduğu açık bir gerçekliğinden çalışmalarına devam etmektedir. Yayınevi bu yolda attığı küçük, nitelikli ve kararlı adımlarla öğrenim sürecine doğru katkıları yapabilme adına yoğun gayret göstermektedir.

Efil Yayınevi

Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti. olarak 2008 yılının Eylül ayında, ulusal ve uluslararası yayıncılıkta marka olma hedefiyle yayın hayatına başladı. Türkiye’deki 183 üniversitemizde görev yapan öğretim üyeleri ve öğrenciler için alan programlarına uygun ders kitabı ve kaynak kitap eksikliğine çözüm arayarak, üniversitelerin eğitim-öğretim programlarına yönelik ilgili alandaki güncel bilimsel araştırma ve incelemeleri içeren, ders içeriğine uygun, öğrenciler için doğru ve yeterli bir kaynak olma niteliğine sahip eseri yayımlamayı ve yaptığı araştırmaları ve sizlerden gelecek çeviri yayın önerileri sonucu belirlediği, alanında önemli eksiklikleri giderecek yayınları Türkçeye ve Türkiye’ye kazandırmayı hedefleyen yapıdadır.

Ege Yayınları

Zero Books/Ege yayınları 1990 yılında Anadolu Arkeolojisi konusunda yayıncılığa başlamıştır. Prehistorya, Klasik Arkeoloji, Bizans ve Osmanlı araştırmalarına ek olarak, bu konuları tamamlayıcı nitelikte dilbilimden çevrebilime Anadolu’nun geçmişine ışık tutan diğer konular da ilgi alanlarını oluşturur. Türkçe kitapların yanı sıra İngilizce, Almanca ve Fransızca yayınlar ile kitaplarını yurt dışındaki kütüphanelerin de aradıkları arasına sokmayı başarmış ve konusunda en önemli akademik kitapçılar arasında yerini almıştır.

Ekin Yayınevi

EKİN YAYINEVİ, 1986 yılında Mehmet OYMAK tarafından Kitabevi olarak faaliyetine başladı. 1988 yılında ders kitapları üzerine yayıncılık hayatına giren yayınevinin, 1000'in üzerinde yayınlamış olduğu ders ve yardımcı kaynak kitapları vardır. Ekin Yayınevi`nin yayınlamış olduğu kitaplar birçok fakültede, yüksek okulda ders kitabı veya yardımcı kaynak kitap olarak okutulmaktadır.

Gazi Kitabevi

Gazi Kitabevi 1984 yılında Ankara'da yayınevi olarak sektöre adım attı ve zaman içerisinde Ankara’nın bilinen köklü yayınevlerinden birisi hâline geldi. O yıllardan itibaren maliye, iktisat, işletme, muhasebe, kişişel gelişim, edebiyat, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında yayınladığı kitaplarla diğer mesleki alanlarda da etkinliğini arttırmaya devam etmektedir. Yayımladığı kitaplar; Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer almaktadır, Amazon, Abe Books gibi uluslararası kitap satış sitelerinde satışa sunulmuştur. Gazi Kitabevi akademik atamalarda ve akademik teşvikteki uluslararası yayınevi olma şartlarını taşımaktadır.

Info Basım Yayın

Dijitalleşme, elektronik yayıncılık, indeks, tarama sistemleri ve web tabanlı çözümler için geliştirebileceğimiz özel uygulamalar ve e-kitaplar konusunda uzmanlaşmış olan firmamız dinamik yapısıyla kütüphane ve yayıncılık dünyasına hizmet vermektedir. Yeni bir anlayış ile dijital yayıncılıkta tüm ihtiyaçlar için sürekli gelişiyoruz.

ITU Press

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yayınevi, 1923 yılında Mühendis Mektebi Kütüphane Serisi ve 1930 yılında Yüksek Mühendis Mektebi Kütüphane Serisinden yayınlanmış onlarca kitapla, 1930-2000 döneminde basılmış, sayısı 4000’ün üzerinde olan, çoğu alanında temel kitaplar arasında yer alan yayınlarla, ülkemizin teknik eser yayıncılık tarihinde hayati bir rol üstlenmiştir. İTÜ Yayınevi (ITU Press), İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve birimlere ait basılı, elektronik veya diğer formatlardaki ders aracı olarak kullanılan ders kitapları, yardımcı ders kitapları, ders aracı niteliği taşımayan araştırma/inceleme kitapları, bilimsel ve kültürel yayınlar ile sempozyum bildirileri gibi farklı kategorilerde yayın faaliyetlerini sürdürmektedir. Benzer şekilde İTÜ Yayınevi bünyesinde özel konularda akademik dergiler de yayınlanmaktadır.

Kelime Yayınları

’Güzel kitaplar, keyifle okunacak kitaplar, okununca mutluluk veren kitaplar… Resimli kitaplardan ilk gençlik kitaplarına uzanan bir yelpazede yayıncılık… Kelime Çocuk Oyunları Atölyesi… Onlarca fuar… Yüzlerce etkinlik… Sosyal Sorumluluk Projeleri… Yayın hayatına Mart 2006’da başlayan Kelime Yayınları, sürekli büyüyen, genişleyen yelpazesiyle çocuk ve gençlik edebiyatı alanında bugüne dek 203 kitap yayımladı. Farklı yaşlardaki çocuk ve genç okur gruplarının gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan ve bu doğrultuda çeşitli diziler yayımlayan Kelime Yayınları, çocuk ve gençlik edebiyatı alanında dünyadan ve Türkiye’den usta yazar ve deneyimli çevirmenlerle çalışırken, yeni eserlere kapılarını açık tutuyor.

Literatür Yayıncılık

Literatür, 1988’de yurtdışında yayınlanmış mesleki ve eğitim yayınlarını ilgililere ulaştırmayı hedefleyerek kuruldu. Mimarlık, İçmimarlık, Dekorasyon ve Sanat alanlarında ilgilileri yurtdışında yayınlanmış yayınlarla buluşturdu. 1992 yılından itibaren yerli bilim insanlarımızın, sanatçı ve yazarlarımızın eserlerini yayınlamaya başladı. 1995 yılında "Her öğrencinin kendi ana dilinde dünya literatürünü izleme hakkı vardır" anlayışından yola çıkarak; Yurtdışında yayınlanmış eserlerin Türkçe’ye kazandırılması çalışmalarını başlatarak bu alanda önemli boşlukları dolduran temel ders kitaplarını yayımladı. 2000 yılından itibaren Akademik, Mimarlık ve Sanat Yayıncılığının yanı sıra Kültür Yayıncılığında da yayın programlarını geliştirerek edebiyat, biyografi-otobiyografi, inceleme-araştırma, alanında kitaplar yayımlamaya başladı. Literatür Yayıncılık olarak ülkemizdeki her üniversite öğrencisinin, tüm ilgililerin kendi dalında en yeni literatürü kolaylıkla izleyebilmesi temelinde bir yayıncılık anlayışını sürdürüyor.

Mart Yayınları

Mart Ajans Türkiye'nin en sevilen karakterleri olan Sizinkiler ailesinin kitaplarını yayınlama amacıyla 1989 yılında kurulmuştur. Bugüne kadar yüzlerce başlıkta kitap üretilmiş, milyonlarca Türk çocuğu Sizinkiler kitapları okuyarak okumayı sevmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları

Yedi farklı kategoride (Bilimsel/Akademik, Ders Kitabı, Yardımcı Ders Kitabı, Kültür, Bilimsel Toplantılar, Çeviri ve Prestij Yayınları) yayın hayatına devam eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları (NEU PRESS), yapılan işbirlikleri ve anlaşmalar neticesinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın (ÜAK) Doçentlik Başvuru Şartları'nda belirttiği tanımda tanınmış/bilinen Uluslararası Yayınevi olup, en az beş yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınladığı kitapların bir çoğu dünyada ilk 500’e giren üniversitelerin kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayınlamış olan yayınevi statüsündedir. Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları faaliyetlerini bu tanım kapsamında sürdürmektedir.

Nitelik Yayınevi

Nitelik Yayınları yayın hayatına 2004 yılında başlayarak, eğitimi amaç olarak ilke edinmiş ve zaman içerisinde Türkiye’nin bilinen yayınevlerinden birisi hâline gelmiştir. Üniversitelere hazırlık kitaplarının yanı sıra MEB’in yayınlamış olduğu müfredat programına uyumlu, alanında yetkin yazar kadrosunun hazırladığı yardımcı kaynaklarla, ilkokuldan üniversite hazırlığa kadar öğrencilerin ihtiyacı olan yayınlarla eğitime hizmet vermektedir. Nitelik Yayınevi, öğrencilere ilkokuldan başlayarak destek sağlamaktadır. Lise ve üniversiteye giriş sınavlarından önce öğrencilerin eksiklerini zamanında gidermelerine yardımcı olmak için çalışmalar yapmakta ve eğitimin, bilimin, teknolojinin ışığında sürekli kendini yenileyerek çalışmalarına devam etmektedir.

Nobel Tıp Kitabevleri

Nobel Tıp Kitabevleri tıbbi yayıncılık alanında hizmet vermek amacıyla 1974 yılında kurulmuştur. Çalışma ilkelerini kalite, güven ve dürüstlük üzerine kurmuş olmanın sonucu olarak tıp yayıncılığı sektöründeki tartışmasız liderliğini uzun yıllardır sürdürmektedir. Geçen 45 yıl süresinde büyüyen yapısı ve iş hacmi neticesinde şirket, bağlı bulunduğu vergi dairesinde 2000-2010 yılları arasında kurumlar vergisi ödeyenler arasında ilk beş sırada yer alarak ülke ekonomisine katkı sağlamıştır. Dünyanın önde gelen birçok yabancı yayın evinin Türkiye temsilciliğini başarı ile sürdüren Nobel Tıp Kitabevleri siz değerli müşterilerine farklı kanallardan hizmet vermeye ve kaynaklarını büyütmeye devam etmektedir.

Nüans Publishing

Nüans, 1991 yılından beri yabancı dil eğitim-öğretim materyalleri alanında etkin olarak hizmet veren tecrübeli bir yabancı dil kitapçısı, yayınevi ve dağıtımcısıdır. Nüans, 2003 yılından itibaren Türk ve yabancı yazar, editör ve yayımcılarla işbirliği içinde, kaliteli ve uluslararası standartlarda eğitim materyallerini Türkiye’de geliştirerek yayımcılık faaliyetlerine de başlamıştır. Nüans, her yaş grubu için geliştirdiği kaliteli ve sıra dışı yayınlar ile yabancı dil eğitimini farklı ve eğlenceli hale getirmeyi amaçlar.

ODTÜ Yayıncılık

Bir ODTÜ Geliştirme Vakfı iştiraki olan ODTÜ Yayıncılık (METU Press), Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin ilkelerine, itibarına ve kalitesine yaraşır yayınlar üreterek toplumsal gelişim sürecine katkıda bulunmak amacı ile 1996 yılında kurulmuştur. Hedefimiz; akademik bilgiyi herkesin zevkle okuyabileceği yayınlar haline getirmek, akademik çalışmaları yayınlamaya hız vermek, çocuklarımıza ve gençlerimize okuma alışkanlığı kazandıracak, objektif düşünebilen bireyler olmalarına destek olacak yayınlar üretmektir. Bu hedef ve amaçlarımız doğrultusunda elde ettiğimiz gelirler aracılığı ile ODTÜ’ye kaynak ve ODTÜ öğrencilerine burs sağlayarak gelecek nesillerin yetiştirilmesine de önemli bir katkı sağlamaktayız. Bugün alanında öncü olan Matematik Gezegeni kitapları başta olmak üzere ilk ve orta öğretime yönelik eğitim kitapları; Michio Kaku, Frank Wilczek ve Brian Cox gibi Dünya’nın önde gelen bilim insanlarının popüler bilim kitapları, Yükseköğrenime yönelik akademik ders kitapları ve diğer toplumbilim yayınlarımızla ülkemizin eğitim ve kültür alanındaki gelişimine katkı sağlayacak eserler yayınlamaktayız. Her yıl yayın yelpazemize eklemekte olduğumuz onlarca yeni kitabın basımında en büyük desteğimiz siz değerli okurlarımızın bize duyduğu güvendir.

Omca Yayınları

2018 yılında Akademisyen A. Ş.’nin tescilli markası olarak yayın hayatına adım atan Omca Yayınları’nın öncelikli amacı Çağdaş Dünya ve Türk Edebiyatı, Modern Klasikler, Sanat, Dünya Klasikleri, Şiir, Siyaset, Anı, Kültürel İncelemeler ve Biyografi türünde eserler sunarak seçkin yazarları meraklı okuyucularıyla buluşturmaktır. Polisiye, gerilim, aşk, macera, fantastik ve bilimkurgu türündeki romanlardan özenle seçtiğimiz çok sayıda kitabın yer aldığı seçkin bir koleksiyon oluşturulmuştur.

Palme Yayınevi

Palme Yayınevi 1980 yılında yayıncılık hayatına başlamış, özellikle 1989 yılında yapısını yeniden organize ederek; ulusal ve uluslararası yayıncılarla iş birliğindeki hedeflerini, modern bir plan ve geniş bir perspektif çerçevesinde uygulamaya koymuştur. Tıp, sağlık bilimleri, fen bilimleri, matematik, sosyal bilimler, yabancı diller, bilgisayar ve ekonomi dallarında yayıncılık hayatını sürekli çeşitlendiren bir çalışma temposu ile sürdürmektedir. Eğitim ve öğretim hizmetlerinin kilit taşı olan bilimsel kitapları, yayın hayatına kazandırmayı temel ilke edinen Palme Yayınevi; en güncel Dünya Literatürlerini de Türkçeye kazandıran seçkin yayınevlerinden biridir ve bugüne kadar değişik bilim dallardaki 510 yabancı eserin, Türkçeye çevirisini başarıyla tamamlayarak okurlarına ulaştırmıştır.

Parlaq İmzalar

2013 yılında kurulan Parlaq İmzalar Yayınevi, bu dönemde ülke kütüphaneciliğinde adından söz ettirerek kitap seçimi, çeviri ve yayın kalitesi ile okuyucularının güvenini kazanmıştır. Orijinalden çeviriyi ilke olarak kabul eden yayınevi, bugüne kadar dünyanın 17 farklı dilinden çeviri yapmakta, dünyanın önemli yazarlarını her gün okuyucularıyla buluşturmaktadır. 2020 yılının başından itibaren Simurg (çocuk ve gençlik edebiyatı), Mono (kurgu dışı) ve İrşad (felsefi-dini edebiyat) gibi alt markalar kurarak faaliyetlerini genişletmiştir.

Patikitap Yayınları

Akademisyen Yayıncılık bünyesinde bulunan Patikitap Yayınları özellikle öykü ve hikaye kitaplarıyla çocuklara özgün ve özgün kitaplar sunmak amacıyla 2019 yılından itibaren marka olarak kuruldu. Patikitap, hareketli, cesur, yenilikçi, var olana alternatif ve modern bir yayınevi olarak yayın hayatına başladı. Türkiye yayın hayatına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Patikitap, hem popüler yazarları kitapseverlerle buluşturmak, hem de yeni ve orijinal yetenekli yazarları keşfetmek için yola çıktı. Patikitap çocuklarımızın hem hayal gücünü harekete geçirerek öğretmek hem de çok eğlendirmeyi ve okumayı sevdirmeyi ilke edinmiştir.

Pegem Akademi Yayıncılık

Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. A. Ş. 1998 yılında Ankara’da kurulmuş 23 yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten bir uluslararası yayınevidir. Yayımladığı kitaplar; Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer almaktadır. Aynı alanda farklı yazarlara ait 1400’ün üzerinde yayını bulunmaktadır. Pegem Akademi, 21. Yüzyılın ilk yarısı için hedeflerini belirlemiştir. Kısa erimli hedefler arasında, eğitim bilimi alanında uzman yayıncı olmak, en seçkin yazar kadrosunu oluşturmak, ekip yaklaşımıyla hareket etmek ve nitelikli yayın yapmak yer almaktadır. Giderek büyük ilgi ile karşılaşan Pegem Akademi yayınları, eğitimin kurumsal ve uygulamalı alanlarında aranan özgün çalışmaların yer aldığı ve bu çalışmaları üreten yazarların bulunduğu bir topluluk olmuştur.

Phoenix Yayınevi

Phoenix Yayınevi 2001 yılında akademi ile kültür kitaplığını birleştirmek amacıyla kuruldu. Edebi eserlerden tarih, sosyoloji, iletişim, felsefe, siyaset bilimi, arkeoloji, iktisat alanlarına kadar teorik ve pratiğe yönelik birçok yayının ortaya çıkmasına vesile olmaktadır. Bununla birlikte Giddens, Michael Mann, Rawls, Marshall Hudgson, Callinicos, Castels, Skinner, Ed Mcbain, Connell ve daha birçok önemli yazarın eserlerini Türkçeye kazandırmıştır. Taylor&Francis, Routledge, Oxford University, Harvard University, Wiley, Polity, Sage gibi birçok önde gelen yayıncı ile çalışmakta ve önemli akademik yayınların telif haklarını almaktadır. Yayınevi tarafından çıkarılan kitaplar Türkiye ve dünyanın bilinen üniversitelerinin –Harvard Üniversitesi Kütüphanesi, Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, British Library, New York Üniversitesi Kütüphanesi, Chicago Üniversitesi Kütüphanesi gibi- kataloglarında yer almaktadır. Yayınevi, Strata ilişkisel Sosyal Bilimler Dergisini çıkarmaktadır.”

Seçkin Yayıncılık

Yayınevi 1959 yılında Ankara' da küçük bir kitabevi olarak yayın sektörüne adım attı ve zaman içerisinde Ankara’nın en etkin kitabevlerinden birisi haline geldi. 1970 yılından itibaren, daha çok hukuk konusunda kitaplar yayınlayarak adım adım bir yayınevine dönüşmeye başladı. 1980’lerde ise hukuk yayıncılığında Türkiye’nin en büyük yayınevlerinden biri haline geldi. 1990’lara gelindiğinde hukukun yanı sıra ekonomi, işletme, muhasebe, mühendislik, bilgisayar ve dilbilim alanlarında yayınladığı kitaplarla diğer mesleki alanlarda da etkinliğini arttırmaya başladı. 1996 yılında Türkiye’nin ilk online kitabevini açan yayınevi internet alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek sitesini sürekli yenilemekte, bünyesinde akademik ve mesleki yayın alanında kapsamlı bir çok kitap çeşidi bulundurmaktadır. Yayınevi ayrıca ilk dergisini 2002 yılında yayınlanmaya başlamış, günümüzde 20'den fazla dergi ile alanlarında önemli referans kaynakları haline gelmişlerdir.

Siyasal Kitabevi

Siyasal Kitabevi 1985 yılında Ünal Sevindik tarafından kurulmuş, yayın listesini sosyal bilimler alanındaki akademik kitaplardan oluşturmuştur. Siyasal Kitabevinin en önemli misyonu Türkiye’de yapılan akademik çalışmaları üniversite öğrencileri ve akademisyenlerle buluşturmasıdır. Diğer taraftan üniversitelerde kaynak kitap olarak kullanılmak üzere çeviri eserleri de yayımlamaktadır. 800’e yakın eser yayımlayan ve uluslararası bir yayınevi olan Siyasal Kitabevi akademik yayıncılıkta uzmanlaşmanın haklı onurunu yaşamaktadır.

Vizetek Yayıncılık

2018 yılında başlayan yolculuğumuzu; siz değerli okuyucularımıza en yeni, en güncel akademik ve kültür yayınlarını sunabilmek amacıyla hep en iyiye ulaştırmayı hedefleyerek sürdürmekteyiz. Dünya, bilgi toplumunun tasarlamaya başladığı geleceğin süper akıllı toplumuna doğru ilerliyor. Yeni koşullar; eğitimin sanat, bilim ve teknolojiyle birlikte düzenlenmesini zorunlu kılıyor. Bizler de bu gerekliliği önemsiyor; nitelikli, bilimsel, eğitsel ve uluslararası standartlarda kalıcı eserler üretmeye devam ediyoruz. Eğitimde eğlenceli fırsatlar yaratmak ve bunları hayata geçirmek için açılım yapan VİZETEK, uluslararası bir yayınevidir. Uluslararası platformlarda saygınlığı kabul edilen yayınevleriyle işbirliği içinde aralarında ülkemizde ilk kez yayımlanacak kitapların da bulunduğu dünya çapında en popüler kitapları çevirerek fikirleri geleceğe taşıyoruz. Alanında tanınmış akademisyen ve uzmanların çeviri ve telif kitaplarının yanında, hakemli dergiler yayımlıyor ve popüler eğitim programları düzenliyoruz. Kitapların bir kitaptan daha fazla anlamının olduğunu biliyoruz. Bizler, bir yayınevi olmanın yanında geleceğin fikirlerini de buluşturuyor ve ileriye taşıyoruz.

Yazıt Yayınevi

Yazıt Yayınevi, 2006 yılında yayın hayatına başlamıştır. İlk ve orta öğretim, lise grubundan üniversiteye hazırlık ve akademik yayınları bulunan yayınevimiz, ÖSYM’nin sınav sistemine ve Millî Eğitim Bakanlığının müfredat programlarına uyumlu yayınlarını, alanında uzman kadrosuyla birlikte özenle hazırlayarak; eğitime, bilime, emeğe değer veren bir anlayış ve ilkeli duruşla çalışmalarını sürdürmektedir.

Yeditepe Yayınevi

2002 yılında kurulan yayınevi, uzun süredir tarih alanında yaptığı yayınlarla kültür hayatına önemli katkılar yapmaya devam ediyor. Yayın portföyünün büyük bir kısmını, araştırma-inceleme eserleri oluşturmaktadır. Osmanlı ve Türk tarihine dair kıymetli eserler, bugüne kadar Osmanlıca, Arapça, Farsça, İngilizce gibi çeşitli dillerden tercüme edilerek Türk okurlarının beğenisine sunuldu. Yeditepe, Johann Wilhelm Zinkeisen ve Nicolae Jorga’nın Osmanlı tarihine dair muazzam eserlerini meşakkatli bir çalışmanın sonucunda Türk tarihçileri ile buluşturdu. Yayın dünyasında aktif bir şekilde yer alan yayınevi, tarihin faklı dönemleri ile ilgili kitaplar yayınlamıştır. Yayınladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer almış ve uluslararası dillerde aynı alanda, farklı yazarlara ait en az 20 kitabı bulunmaktadır.

Yeni İnsan Yayınevi

Yayın hayatına 2007 yılında başlayan “Yeni İnsan Yayınevi”, geride bıraktığı 14 senede Türkiye’de ekoloji konusunda ilk akla gelen kurumlardan biri haline geldi. İnsan eliyle gerçekleşen ekolojik yıkımla mücadeleyi kendisine şiar edinen Yeni İnsan Yayınevi, yeşil politikadan edebiyata, tiyatrodan çocuk kitaplarına değin pek çok alanda eser basarak kendi okur kitlesini oluşturmayı başardı. 2015 senesinden itibaren uluslararası yayınevi statüsü kazanan kurum tüm bu faaliyetlerin yanı sıra, felsefe alanında Us Atölyesi Felsefe Dergisi (hakemli), ekoloji alanında Üç Ekoloji, eğitim alanında da Alternatif Eğitim Dergisi (hakemli) isimli süreli yayınları hazırlamaktadır.