Tüm kitaplar

Boş Zamanda Yeni Yönelimler
Boş Zamanda Yeni Yönelimler Müge Akyıldız Munusturlar 8,80 TL
14-15 Yaş Grubu Futbolcularda Farklı Sosyal Aktivitelerin Karar Verme Ve Benlik Saygısı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
14-15 Yaş Grubu Futbolcularda Farklı Sosyal Aktivitelerin Karar Verme Ve Benlik Saygısı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi Kadir Tiryaki 10,80 TL
6 - 13 Yaş Arası Çocuklarda Yüzme Egzersizi Ve Bosu Çalışmalarının Dinamik Ve Statik Dengeye Etkisinin İncelenmesi
6 - 13 Yaş Arası Çocuklarda Yüzme Egzersizi Ve Bosu Çalışmalarının Dinamik Ve Statik Dengeye Etkisinin İncelenmesi Hilal Kılınç Boz 7,60 TL
Anaerobik Performansı Takım Sporlarına Özgü Ölçen Yeni Bir Saha Testi Geliştirme
Anaerobik Performansı Takım Sporlarına Özgü Ölçen Yeni Bir Saha Testi Geliştirme Celal Gençoğlu 7,60 TL
Beden Eğitimi Ve Oyun Uygulamalarının Hafif Düzey Zihinsel Engelli Çocukların Fiziksel Uygunluk, Eğitsel Performans Ve Okul Sosyal Davranışları Üzerine Etkisi
Beden Eğitimi Ve Oyun Uygulamalarının Hafif Düzey Zihinsel Engelli Çocukların Fiziksel Uygunluk, Eğitsel Performans Ve Okul Sosyal Davranışları Üzerine Etkisi Fikret Soyer, Atike Yılmaz 12,80 TL
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Sosyalleşme Ve Psikolojik Sermaye Düzeyleri
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Sosyalleşme Ve Psikolojik Sermaye Düzeyleri Ahmet Dinç 15,20 TL
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okullarında Küreselleşmenin Beklenen Ve Gözlenen Etkileri
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okullarında Küreselleşmenin Beklenen Ve Gözlenen Etkileri İbrahim Ümran Akdağcık 12,40 TL
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin, Örgütsel Kimlik, Örgütsel İmaj Algılarının, Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi (Kayseri İli Örneği)
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin, Örgütsel Kimlik, Örgütsel İmaj Algılarının, Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi (Kayseri İli Örneği) Barış Karaoğlu 8,80 TL
Belediyelere Ait Gençlik Merkezlerinde Etkinliklere Katılan Bireylerin Memnuniyet, Beklenti Ve Serbest Zaman Doyum Düzeylerinin İncelenmesi
Belediyelere Ait Gençlik Merkezlerinde Etkinliklere Katılan Bireylerin Memnuniyet, Beklenti Ve Serbest Zaman Doyum Düzeylerinin İncelenmesi Metin Yıldız, Bilal Çoban 7,60 TL
Boş Zaman Rekreasyon Ve İslâmiyet
Boş Zaman Rekreasyon Ve İslâmiyet Suat Karaküçük 15,20 TL
Boş Zaman İlgileniminin Boş Zaman Tatmini Ve Sadakati Üzerine Etkisi: Eskişehirde'ki Fitnes Merkezleri Üzerine Araştırma
Boş Zaman İlgileniminin Boş Zaman Tatmini Ve Sadakati Üzerine Etkisi: Eskişehirde'ki Fitnes Merkezleri Üzerine Araştırma Gözde Yetim, Metin Argan 8,80 TL
Çocuk, Kadın, Yaşlı Ve Özel Gruplarda Egzersiz
Çocuk, Kadın, Yaşlı Ve Özel Gruplarda Egzersiz Mehmet Günay, İbrahim Cicioğlu, Elif Şıktar, Erdinç Şıktar 25,20 TL