Tüm kitaplar

Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri
Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri Prof. Dr. Mesut Bedri Eryılmaz 16,80 TL
Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları
Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları Hakan Hakeri, Berrin Akbulut, Murat Aksan 18,76 TL
Türk Ceza Hukuku Mevzuatı - Cilt 3 (Milletlerarası Sözleşmeler)
Türk Ceza Hukuku Mevzuatı - Cilt 3 (Milletlerarası Sözleşmeler) İzzet Özgenç 25,96 TL
Ceza Hukuku Genel Hükümler
Ceza Hukuku Genel Hükümler Ali Timur Demirbaş 29,96 TL
Nazari Ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Kitabı
Nazari Ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Kitabı Mustafa Ruhan Erdem, Durmuş Tezcan, Bahri Öztürk, Efser Erden Tütüncü, Esra Alan Akcan, Özge Sırma Gezer, Yasemin F. Saygılar Kırıt, Özdem Özaydın 31,96 TL
Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar
Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar Mustafa Ruhan Erdem, Durmuş Tezcan, Efser Erden Tütüncü, Candide Şentürk 15,96 TL
Ceza Hukuku
Ceza Hukuku Doç. Dr. Fikret Birdişli 11,20 TL
Ceza Hukuku Genel Hükümler
Ceza Hukuku Genel Hükümler Timur Demirbaş 37,96 TL
Kriminoloji Ve Kriminalastik Üzerine Notlar
Kriminoloji Ve Kriminalastik Üzerine Notlar Prof. Dr. Oğuz Polat 22,80 TL
Ceza Muhakemesi Hukuku
Ceza Muhakemesi Hukuku Vahit Bıçak 31,96 TL
Ceza İnfaz Kurumu İdaresi
Ceza İnfaz Kurumu İdaresi Necmi Acun 9,20 TL
Kriminoloji
Kriminoloji Prof. Dr. Tülin Günşen İçli 30,00 TL