Tüm kitaplar

Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri
Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri Mesut Bedri Eryılmaz 147,50 TL
Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt: 3   (Milletlerarası Sözleşmeler)
Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt: 3 (Milletlerarası Sözleşmeler) İzzet Özgenç 312,50 TL
İibf Öğrencileri Ve Meslek Yüksek Okulları İçin Ceza Hukuku Ders Notları
İibf Öğrencileri Ve Meslek Yüksek Okulları İçin Ceza Hukuku Ders Notları Fikret Birdişli 70,00 TL
Ceza Yargılaması Hukuku Yargı Reformu Stratejisi Kapsamında 7188 Sayılı Kanuna Göre Yazılmıştır.
Ceza Yargılaması Hukuku Yargı Reformu Stratejisi Kapsamında 7188 Sayılı Kanuna Göre Yazılmıştır. Erdener Yurtcan 147,50 TL
Şirket Yönetimine Kayyım Tayini
Şirket Yönetimine Kayyım Tayini Uğur Ersoy 97,50 TL
Türk Ceza Hukukunda Suça Teşebbüs
Türk Ceza Hukukunda Suça Teşebbüs Pervin Aksoy İpekçioğlu 120,00 TL
Türk, Alman Ve Avusturya Hukuklarında Karşılaştırmalı Olarak Tanıkların Korunması
Türk, Alman Ve Avusturya Hukuklarında Karşılaştırmalı Olarak Tanıkların Korunması Faruk Turhan 150,00 TL
Ceza Muhakemesi Hukuku'nda Muhakemenin Yenilenmesi
Ceza Muhakemesi Hukuku'nda Muhakemenin Yenilenmesi Ahu Karakurt Eren 105,00 TL
Müstehcenlik Suçu (Tck M. 226)
Müstehcenlik Suçu (Tck M. 226) Veli Özer Özbek 125,00 TL
Türk Ceza Hukukunda Ve Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür
Türk Ceza Hukukunda Ve Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür Ahmet Bozdağ 105,00 TL
Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu
Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu Zeynel T. Kangal 250,00 TL
Türk Ceza Kanunu'nda Düzenlenen Ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları
Türk Ceza Kanunu'nda Düzenlenen Ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Osman Soydal 260,00 TL