Finans Ve Ekonomi Politika Ve Anlayışlarına Teorik Çıkarsamalar

1. Baskı
9786058235883 2022
Basılı Fiyatı:
145,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
İÇİNDEKİLER 2022 Küresel Gıda Krizi ve Gıda Güvenliği Meselesi: Çin, Rusya ve Türkiye Örneği Sibel ÇAŞKURLU Finansal Teknolojilerin Finansal Güvenliğe Olası Etkileri: Çeşitli Riskler ve Tehditler Ahmet Emre BİBER Milli Gelir, Gelir Dağılımı ve Çocuk Yoksulluğu: Türkiye Üzerine Değerlendirme Erhan ÖRUÇ Doğrudan Yabancı Yatırımların Çevre Politikalarına Etkisi: Teorik bir Analiz Selma BÜYÜKKANTARCI TOLGAY Uluslararası Ticaret ve Yatırımlarda Kur Riskinden Korunma Yöntemleri Banu ERKÖK OECD Ülkelerinde Covid-19 Döneminde Meydana Gelen Sağlık Harcamalarına Genel Bir Bakış Kerem ÖZEN Çevresel Adaletsizlik ve Yenilenebilir Enerji İlişkisi Yunus Emre KARACA, Mustafa NAİMOĞLU, Ahmet Melik SAHABİ Yeni Yatırım Teşvik Sisteminin Ürün Uzayı Çerçevesinden Değerlendirilmesi ve Adana- Mersin Örneği Üzerinden Öneriler Nuran COŞKUN Türkiye ve Dünyada Yoksulluğun Seyri ve Karşılaştırmalı Analizi Destegül TAŞDEMİR, Hacı Ahmet KARADAŞ Menkul Kıymet Borsalarında Yabancı Yatırımcı Varlığının Değişimini Etkileyen Faktörlerin Ülkeler Arası Karşılaştırmalı Teorik Analizi İsmail ÖZTANIR Bir Ulusal Paranın Olması Gerekenden Fazla Değerlenmesinin Ödemeler Bilançosuna Yansıması! Türkiye’deki Gerçekleşimi Burak ÇAMURDAN Finans Sektöründe Yapay Zekâ Eda AYVACIK Küresel Pazarlama Stratejilerinin Uluslararası Politik Ekonomisine Doğru Mehmet Ali GENİŞ Toplumsal Cinsiyet Kavramına Arkeolojik Bir Bakış: Cinsiyet Farkının Ekonomi Politiği Harun KAYA Birleşik Krallık’ta Sosyal Konut Anlayışının Gelişimi ve Sosyal Konutlara Uygulanan Yatak Odası Vergisi Sercan YAVAN Geçmişten Günümüze Bütçe Hakkı Kapsam ve Algısı İrem ERASA AKÇA Türkiye’de Yeşil Vergileme Çabalarının Değerlendirilmesi Muhammed SAMANCI Avrupa Birliği’nde Yüksek Denetim Kurumlarının Gelişimi ve Mali Denetim Neslihan YILMAZ Türkiye ve Seçilmiş OECD Üyesi Ülkelerde Yerel Yönetim Vergi Gelirlerinin Toplam Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme ile Etkileşimi: 1995-2020 Dönemi Üzerine Bir Değerlendirme Selçuk Çağrı ESENER Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Çevre Koruma Harcamalarının Analizi Dahi Zeynel BAKICI Mali Sürdürülebilirlik: Ekonomik Göstergeler Temelinde E7 Ülkeleri Büşra YILMAZ, Hüseyin DİRİCAN Program Bütçenin Kamuda Stratejik Yönetim Anlayışına Etkileri Durdane KÜÇÜKAYCAN Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Teşviklerinin Tasarlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara Dair Bir Değerlendirme Hamza KAHRİMAN, Serkan CURA Transfer Fiyatlandırması Yolu ile Örtülü Kazanç Dağıtımı Zeynep FAKİRULLAHOĞLU Türkiye’nin Gümrük Birliği Serüveni ve Gümrük Birliği’nin Geleceği Üzerine Düşünceler Ahmet İNNECİ Çevre Politikasına Yönelik Mali Uygulamalar Ferhan ÇAKIR Covid-19 ile Mücadeledeki Kamu Kaynaklarının Kullanımında Hesap Verebilirlik Düzeyi: Türkiye Açısından Değerlendirme Durdane KÜÇÜKAYCAN Genel Usulsüzlük Kabahatinde Cezaların Caydırıcılığını Azaltan Bir Uygulama Olarak Fiil Ayrılığı Baki YEGEN Türkiye’de Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) Bütçe Harcamalarının Değerlendirilmesi: İzmir İl Örneği Dahi Zeynel BAKICI

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Finans Ve Ekonomi Politika Ve Anlayışlarına Teorik Çıkarsamalar