Yoksullukla Mücadelede Mali Araçlar: Oecd Ülkeleri Örneği Merve Malak

1. Baskı
9786256952256 2023
Basılı Fiyatı:
85,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
BİRİNCİ BÖLÜM YOKSULLUK 1. YOKSULLUK KAVRAMI 2. YOKSULLUK KAVRAMINA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 3. YOKSULLUK TÜRLERİ 4. YOKSULLUK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 5. YOKSULLUĞU ETKİLEYEN FAKTÖRLER İKİNCİ BÖLÜM YOKSULLUK VE MALİ ARAÇLAR 1. KAMU HARCAMALARI VE YOKSULLUK 2. KAMU GELİRLERİ VE YOKSULLUK 3. KAMU BORÇLARI VE YOKSULLUK ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MALİ ARAÇLARIN YOKSULLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE ÖNEMİ 2. ÇALIŞMANIN HİPOTEZLERİ 3. ÇALIŞMANIN KAPSAM VE SINIRLILIKLARI 4. LİTERATÜR TARAMASI 5. YÖNTEM 6. MODEL, VERİ VE BEKLENTİLER 7. TAHMİN SONUÇLARI

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Yoksullukla Mücadelede Mali Araçlar: Oecd Ülkeleri Örneği Merve Malak