Türkiyenin Temel Ekonomik Sorunları Abdullah Takım

9786053275176 2017
Basılı Fiyatı:
260,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Bu çalışmada, temel makroekonomik değişkenler yardımıyla ülkemizde belirli dönemlerde veya süreklilik arz eden iktisadi sorunlar incelenmektedir. Türkiye ekonomisinin temel sorunlarını belirlerken akademide, politikada, iş hayatında ve toplum kesimlerinde genel kabul görmüş konular seçilmiştir. Çalışma, ekonomik büyümeden işsizliğe; enflasyondan gelir dağılımına; enerji sorunundan borç sorununa; kayıtdışılıktan mali kesimin sorunlarına kadar ekonomi ile ilgili bir dizi temel konuları içermektedir. Çalışmanın alt bölümlerinde konulara ait teorik bilgiler sunulduktan sonra o konu ile ilgili günümüze kadar yaşanan gelişmeler özetlenmektedir. Her bölümün sonunda ise sorun olarak belirlenen ekonomik değişkene ait ulaşabildiğimiz kadar güncel veriler yer almaktadır. Bu amaçla IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, yazılı/görsel ekonomi basını ve diğer ulusal/uluslararası verilerden hazırlanan tablolardan yararlanılmaktadır.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Türkiyenin Temel Ekonomik Sorunları Abdullah Takım