Türkiye Ekonomisinde Güncel Ekonomik Ve Mali Konul

9786055048464 2013
Basılı Fiyatı:
165,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Zaman ve mekân kavramları iktisat ve maliye disiplinlerinde oldukça önemlidir. Aynı mekânda (toplumda) farklı zamanlarda veya aynı zamanda farklı mekânlarda ekonomi sürekli değişim yaşamıştır. Bu değişimlerin her zaman olumlu olduğunu söylemek mümkün değildir. Bir takım iktisadi ve mali sorunların yanı sıra ölçeği geniş ve yoğunluğu derin krizler de söz konusu olmuştur. Zaman içinde kimi sorunların niteliği değişmiş, kimi sorunlar da baki kalmıştır. Türkiye'de de iktisadi ve mali sorunlar sürekli bir değişkenlik göstermekte, bu nedenle sorunların tartışıldığı alanlar sürekli yenilenmektedir. Bu çalışmanın amacı da gerek Türkiye'de gerekse de dünyada yirmi birinci yüzyılın ilk on yılının ardından varlığını koruyan iktisadi ve mali sorunları tartışmaktır. Bu bağlamda kriz, işsizlik, cari açık, kayıt dişilik, çevre sorunları, vergi sistemi sorunları, mali denetim sorunları, vergi cennetleri ve mali yardımlar gibi seçilmiş güncel konular çalışmanın temelini oluşturmaktadır.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Türkiye Ekonomisinde Güncel Ekonomik Ve Mali Konul