Tüm Yönleriyle Yönetim Ve Strateji

1. Baskı
9786258235913 2022
Basılı Fiyatı:
170,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
İÇİNDEKİLER Örgütsel Sinizm Bayram KIRMIZIGÜL Örgütsel Çift Yönlülük Nurdan GÜRKAN Örgüt Kuramlarında Makro Kurumsalcılık: Ulusal İş Sistemleri Yaklaşımı Serhat TÜRKEN, Serkan DİRLİK Örgütsel Demokrasinin İş Tatminine Etkisinde İşyerindeki Güven İkliminin Aracılık Rolü Mustafa ERBİR Örgütsel Sürdürülebilirlik ve Örgütsel Çeviklik İlişkisi Özlem YAŞAR UĞURLU, Merve AYDIN Sürdürülebilirlik ve Rekabet Avantajı Açısından Örgütlerde Dijital Dönüşümün Rolü ve Başarı Koşulları Öznur GÜLEN ERTOSUN Sürdürülebilirlik Raporlarının İçerik Kalitesinin Değerlendirilmesi: Küresel Konteyner Hat Operatörleri Üzerine Bir İnceleme Bükra DOĞANER DUMAN, İlknur Gizem YAZAR OKUR, Ebru DEMİRCİ Pandemi Sonrası Örgütleri Bekleyen Bir Tehlike: Geride Kalanlar Sendromu (Survivor Syndrome) Emre SEYREK Strateji Türleri-Porter’ın Jenerik Rekabet Stratejileri Kübra MERT MAHAN Stratejik Yönetim Bağlamında Geleceğin Yükseköğretim Kurumlarına Bir Bakış Pınar ÖZDEMİR Bilgi Yönetimi Stratejisinin İnşaat Sektörü İçin Önemi Nesli BAŞARAN TORMUŞ Kadınların Kariyer Hayatlarında Yaşadıkları Sendromlara Stratejik Bakış Açısı Deniz YILDIZ Kuantum Kuramının Liderlik Yazınına Yansıması: Kuantum Liderlik Sahra SAYĞAN TUNÇAY Dijital Liderlik Gaye ONAN Dönüşümcü Liderlik Kavramı Odağında İnsan Kaynakları Yönetimi Ahmet Akın ŞEN, Emine ATALAY Büyükşehir Belediyeleri İnsan Kaynakları Yapısı Ramazan TİYEK Toplam Kalite Yönetim Uygulamalarının İşe Tutulma Üzerindeki Etkisi: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Örneği Ahmet FİDANOĞLU Yalın Yönetim Kapsamında Yapılan Organizasyonel ve Teknik Mükemmelleştirme Çalışmalarının İşletmelerin Süreçlerine Etkisinin İncelenmesi Esin SAYIN, İsmail ÖZTANIR Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi Damla KANIK, Ece KUZULU Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Yeşil İnovasyona Etkisi Şükran SIRKINTIOĞLU YILDIRIM, Erhan ÇELİK İnsan Kaynakları Yönetiminde Oryantasyon Eğitiminin Önemi Evşen YÜCEDAĞ, Emine ATALAY Pozitif Psikolojik Sermaye İş Stresi İlişkisi Ahmet DİKEN, Ravza Nur ÖZDEMİR Pozitif Psikolojik Sermaye ve İş Stresi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma Serpil KÖSE YÜRÜK Sağlık Çalışanlarında İş Stresi ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Bir Meta-Analiz Çalışması Serap TAŞKAYA, Alptuğ AKSOY İş-Aile Çatışması, Duygu Düzenleme ve Duygusal Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Çalışma Ali ACARAY İş Yerinde Kin, İntikam ve Affetme Davranışı Hatice Gökçe DEMİREL Kariyer Tatmini ve Yaşam Tatmini İlişkisinde Öz Yeterliliğin Aracılık Rolü Sevcan DEMİRAY, Yeliz MOHAN BURSALI İkincil Psikopati, Kariyerizm, Amaç Uyumluluğu ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin Bankacılık Sektöründe İncelenmesi Saadet Ela PELENK, Ali ACARAY Uluslararası Havayolu Şirketlerinin Finansal Performansının Değerlendirilmesi: CRITIC ve ROV Yöntemiyle Bir Uygulama Barış IŞILDAK, Hasan Hüseyin YİĞİT, Aşkın ÖZDAĞOĞLU, Temel Caner USTAÖMER Psikolojik Sözleşme İhlalinin Performansa Etkisinin İncelenmesi Veysel Mehmet GÜLTEKİN, Hacı Mustafa PAKSOY Empati Yeteneği Rekabette Stratejik Amaçlı Olarak Kullanılabilir mi? Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma Mukaddes YEŞİLKAYA Is the Relationship Between Work Engagement and Job Satisfaction Driven by Culture? A Meta-Analysis Study Tayfun YILDIZ, Mukaddes YEŞİLKAYA

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Tüm Yönleriyle Yönetim Ve Strateji