Küreselleşme Ve İnovasyon

1. Baskı
9786256637757 2024
Basılı Fiyatı:
85,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
BİRİNCİ BÖLÜM KÜRESELLEŞMENİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 1.1. KÜRESELLEŞMENİN TANIMI 1.2. KÜRESELLEŞMENİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1.3. KÜRESELLEŞMENİN BOYUTLARI 1.4. KÜRESELLEŞME OLGUSUNA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 1.5. KÜRESELLEŞMENİN ÖLÇÜLMESİNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIMLAR İKİNCİ BÖLÜM İNOVASYONUN GENEL ÇERÇEVESİ 2.1. İNOVASYON KAVRAMI 2.2. İNOVASYONUN ÖNEMİ 2.3. İNOVASYON TÜRLERİ 2.4. İNOVASYON STRATEJİLERİ 2.5. İNOVASYON SÜRECİNİN EVRİMİ 2.6. İKTİSADİ BÜYÜME MODELLERİNDE İNOVASYON 2.7. İNOVASYON GÖSTERGELERİ 2.8. KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ (GII) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AMPİRİK MODEL, VERİ VE METODOLOJİ 3.1. İNOVASYON VE KÜRESELLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİ 3.2. VERİ SETİ 3.3. EKONOMETRİK MODELİN BELİRLENMESİ 3.4. TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER VE KORELASYON MATRİSİ 3.5. DİNAMİK PANEL VERİ MODELLERİ 3.6. SABİT ETKİLER MODELİ (FİXED EFFECTS) VE HAVUZLANMIŞ OLS (POLS) 3.7. GENELLEŞTİRİLMİŞ MOMENTLER METODU (GMM)

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Küreselleşme Ve İnovasyon