İnsan Hakları Hukukuna Giriş Kemal Gözler

9786257983426 2020
Basılı Fiyatı:
35,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Kitap Özeti
  • Kitap Künyesi
  • DRM Koşulları
ARKA KAPAK TANITIM YAZISINDAN İnsan Hakları Hukukuna Giriş başlıklı bu kitap, üniversite öğrencileri için hazırlanmış bir üniversite ders kitabıdır. Bu kitabın birinci kısmında “insan hakları hukukunun genel teorisi”; ikinci kısmında “Türk insan hakları hukuku dogmatiği”, üçüncü kısmında ise “uluslararası insan hakları hukuku” incelenmiştir. 22’nci bölüm haricinde, kitabın bütününde tek tek hak ve hürriyetler değil, bütün hak ve hürriyetler için genel olarak geçerli olan kavram, kurum, sistem, ilke ve usûller incelenmiştir. Dolayısıyla bu kitap, 22’nci bölüm dışında, insan hakları hukuku alanında bir “genel esaslar”, bir “genel hükümler” kitabıdır. Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili ayrıntı sayılabilecek bazı bilgiler, metin içinde verilmek yerine “kutu” içinde verilmiştir. Bazı yerlerde yine kutu içinde “yannotlar” düşülmüştür. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca “tablolar” hâlinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, “şema” veya “diyagram” olarak gösterilmiştir. Yine kitabımızda bazı yerlere o konuyla ilgili “resimler” konulmuştur. Bu kitap yazılırken şu üç hususa dikkat edilmiştir: Hukukun saf teorisi içinde kalmak, aşırı içtihadî yaklaşımdan kaçınmak ve ayrıntılı mevzuat incelemesinden uzak durmak. Kitabın ikinci baskısı 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa göre güncellenmiştir. KİTABIN BÖLÜMLERİ KİTABIN BÖLÜMLERİ BİRİNCİ KISIM: İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN GENEL TEORİSİ Bölüm 1: İnsan Hakları Hukukunun Bilgi Kaynakları Bölüm 2: İsmi, Yaklaşım Biçimleri, Tanımı, Konusu, Kısımları vb. Bölüm 3: Kavramlar Bölüm 4: İnsan Hakları Hukukunun Kaynakları Bölüm 5: İnsan Haklarının Tarihsel ve Düşünsel Gelişimi Bölüm 6: Hürriyet Karinesi: “Hürriyet Asıldır” Bölüm 7: Hak ve Hürriyetlerin Tasnifi Bölüm 8: Hak ve Hürriyetlerin Pozitif Hukuk Tarafından Tanınması Bölüm 9: Hak ve Hürriyetlerin Özneleri ve Yükümlüleri Bölüm 10: Hak ve Hürriyetlerin Düzenlenmesinde Sistemler Bölüm 11: Hak ve Hürriyetlerin Sınırları Bölüm 12: Hak ve Hürriyetlerin Çatışması İKİNCİ KISIM: TÜRK İNSAN HAKLARI HUKUKU DOGMATİĞİ BİRİNCİ ALT-KISIM: TÜRK İNSAN HAKLARI HUKUKU DOGMATİĞİNİN GENEL KISMI Bölüm 13: Türk Hukukunda İnsan Hakları Alanında Kullanılan Çeşitli Kavramlar Bölüm 14: 1982 Anayasasına Göre Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması Bölüm 15: 1982 Anayasasının Hak ve Hürriyetlere Yaklaşımı Bölüm 16: Türk Hukukunda Hak ve Hürriyetlerin Süjeleri ve Yükümlüleri Bölüm 17: Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması Bölüm 18: Türk Hukukunda Hak ve Hürriyetlerin Anayasayla Sınırlanması Bölüm 19: 1982 Anayasasına Göre Olağan Dönemlerde Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Sistemi Bölüm 20: 1982 Anayasasına Göre Olağanüstü Hâl Rejimlerinde Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Bölüm 21: Hak ve Hürriyetlerin Korunması İKİNCİ ALT-KISIM: TÜRK İNSAN HAKLARI HUKUKU DOGMATİĞİNİN ÖZEL KISMI Bölüm 22: 1982 Anayasasında Düzenlenen Çeşitli Temel Hak ve Hürriyetler ÜÇÜNCÜ KISIM: ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU Bölüm 23: Avrupa İnsan Hakları Hukuku

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
İnsan Hakları Hukukuna Giriş Kemal Gözler