Hibrit Örgüt Türünün Sürdürülebilirlik Politikalarının Oluşturulmasındaki Rolü

1. Baskı
9786257667753 2021
Basılı Fiyatı:
34,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
1. GİRİŞ 2. KURUMSAL KURAM VE HİBRİT ÖRGÜTLER 2.1. Kurumsal Kuram 2.2. Hibrit Kavramı ve Hibrit Örgütler 2.3. Hibrit Spektrumu 2.4. Kurumsal Kuram ve Hibrit Örgüt İlişkisi 3. HİBRİT ÖRGÜTLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 3.1. Hibrit Örgütler ve Hukuki Yapı 3.2. Plüralistik Çevrelerde Örgüt Yanıtları Üzerine Yapılan Çalışmalar 3.3. Araştırma Sorusu 3.4. Araştırma Modeli 4. ARAŞTIRMA TASARIMI 4.1. Araştırmanın Amacı 4.2. Araştırmanın Önemi 4.3. Araştırmanın Katkısı 4.4. Araştırmanın Yöntemi 5. ARAŞTIRMA VERİLERİNİN ANALİZİ VE BULGULAR 5.1. Araştırma Bulgularının Aktarımına İlişkin Açıklamalar 5.2. Çalışma Grubundaki Örgütlerde Kurumsal Mantıklar 5.3. Sürdürülebilirlik Politikalarına İlişkin Analizler 5.4. Betimsel Bulgular 6. SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Hibrit Örgüt Türünün Sürdürülebilirlik Politikalarının Oluşturulmasındaki Rolü