Finans Ve Ekonomi Politika Ve Anlayışlarının Uygulamadaki Sonuçları

1. Baskı
9786258235890 2022
Basılı Fiyatı:
190,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
ÇİNDEKİLER Türkiye’de Mevduat Dolarizasyonunun Enflasyon ve Döviz Kurları ile İlişkisi İsmail Hakkı KOFOĞLU Türkiye’deki Yatırım Kuruluşlarının Performanslarının Değerlendirilmesi Veysel YILMAZ, Ozan DURAN Türkiye’de İklim Değişikliği Algısını Etkileyen Bireysel Faktörlerin İstatistiksel Analizi Ali BERKER Türkiye'de Reel Hisse Senedi Fiyatları, Reel Konut Fiyatları ve Reel Petrol Fiyatlarının Sanayi Üretimine Etkisi: Maki (2012) Eşbütünleşme Testi ve FMOLS,DOLS ve CCR Modellerinden Kanıtlar Ahmet Gökçe AKPOLAT Türkiye’de Ar-Ge İhracat İlişkisi: Fourier ADL Eşbütünleşme Kanıtları Dilek ÇİL Dünya Ticaretinde Liberal ve Korumacı Dönemlerin Türk Dış Ticaretine Yansımaları Şükrü İNAN, Melike SARICI Sürdürülebilirlik, Küreselleşme ve Ekolojik Ayak İzi Üçgeninde Temel İnsani İhtiyaçları Karşılama Zorlukları Semin PAKSOY, Hande ŞAHİN Avrupa Borç Krizinde Yunanistan Örneği İlknur EKİNCİ Türkiye’de Finansal Açıklık ve Karbon Emisyonu İlişkisi: 1990-2019 Dönemi Havva Nesrin TİRYAKİ, Sümeyra GÜLTEKİN Enflasyon ile Mücadelede Uygulanan Para Politikaları ve Olası Etkileri Eylül Ece DEMİR Doğrudan Yabancı Yatırımların İhracat Arzına Etkisi: Türkiye İçin Zaman Serileri Analizi Memduh Alper DEMİR Türkiye’de Eğitimli İşsizlik, Eksik İstihdam ve Beşeri Sermaye: Çok Fazla Üniversite Mezunu mu Var? Özlem İNANÇ Adana ve Mersin İllerinin Ürün Uzayı Değişkenlerine Göre Mevcut Durum Tespiti Nuran COŞKUN Para ve Maliye Politikalarının Etkinliğinin Analizi: Gelişmiş Ülkeler Örneği Taner TAŞ Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Depresyon: Demografik ve İktisadi Faktörlere İlişkin Mikro Veri Analizi Suzan ODABAŞI Güvenlik Bağlamında Türkiye’de Savunma Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi Yunus Emre KARACA, Ahmet Melik SAHABİ, Mustafa NAİMOĞLU Türkiye’de Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Kantil Regresyon Modelinden Kanıtlar Muhammet DAŞTAN, Cumali MARANGOZ Uluslararası Rezervler ve Fırsatçı Politik İş Çevrimi Teorisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği Ayşe ARI Vergi Sistemi Üzerine: Hollanda Vergi Sistemine Yönelik Gözlemler Deniz ABUKAN Ekonomik ve Politik Belirsizliğin BIST Endeksleri Üzerindeki Etkisinin VAR Analiziyle İncelenmesi Aslı YIKILMAZ Bankacılık Yaptırımlarının Akreditifli Ödeme Süreçlerine Etkisi: İran Örneği Hassan KARIMPOUR BIST-100’de İşlem Gören İmalat Sektörü Firmaların Finansal Performans Analizi Yahya SÖNMEZ Borsa İstanbul Çimento Sektöründe Finansal Bilgi Manipülasyonun Tespitine Yönelik Bir Uygulama S. Öznur SAKINÇ Katılım Finans Kurumları Kimi Finanse Etmeli? Mustafa CANBAZ Dijital Dönüşümün Ülkemizdeki Elementer Sigorta Branşlarında Hasar Süreçlerine Etkisi Fuat KIRKBİR, Özgür AKPINAR Marka Değerinin Ölçülmesi Nilsun SARIYER Türkiye’de Devlet Destekli Alacak Sigortası: Örnek Uygulama İskender DEMİRBİLEK Kamusal ve Özel Sermayeli Bankaların Finansal Performanslarının CRITIC ve EDAS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi Çağrı KÖROĞLU, Mehmet ANBARCI Hisse Senedi Yoğunluklu Yatırım Fonlarında Modern ve Post-Modern Portföy Teorilerine Göre Performans Ölçümü Müge SAĞLAM BEZGİN Makroekonomik Veriler Işığında Konut Sektörüne Bakış Tülay YAZAR ÖZTÜRK, Dilek SAĞLIK ÖZÇAM Fraktal Piyasa Hipotezinin Getiri Serilerinde Test Edilmesi Emine KARAÇAYIR Covid-19 Pandemi Sürecinin Sektörlere Etkisi Örnek Bir Çalışma: Arçelik Aydın ŞENOL, Abdulkerim ADIYAMAN Türkiye'de Ekonomik Bir Sorun Olarak Enflasyon ve Uygulanan Vergi Politikaları: GSYH, Vergi Gelirleri Tahsilatı ve Vergi Esnekliği (2014-2020) Nesrin CANDAN Türkiye’de ve Dünya’da Uygulanan Vergi Harcama Politikalarının Analizi Tuba GEZER Vergi Cennetleri ve Vergileme Ahmet TEKİN, İlayda MUDARA Kamu Borcu ve Gelir Dağılımı İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Çalışma Semih ÇETİN Genel Bütçe Gelirleri Kapsamında Vergi Tahsilat Oranlarının Değişimi: Türkiye’de İller İtibariyle KDV ve ÖTV Bazlı Karşılaştırma Cem AKIN, Esra DOĞAN

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Finans Ve Ekonomi Politika Ve Anlayışlarının Uygulamadaki Sonuçları