Türkiyede Çalışma İlişkileri (1923-1961)

9786055187583 2013
Basılı Fiyatı:
140,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Ülkemizde çalışma ilişkilerinin ulaştığı aşamanın doğru değerlen¬dirilebilmesi, geleceğe yönelik etkin projelerin yapılabilmesi, çalışma yaşamının gereksinimleri karşılayabilecek düzenlemelerin gerçekleştirile¬bilmesi için konunun dönemler halinde ele alınması gereklidir. Bu bağlamda Türkiye'de "sosyal hukuk devletini bireysel ve toplumsal alanlarda pek çok hak ve özgürlüklerin yanı sıra grev hakkını da içeren sendikalı, toplu sözleşme sistemini çalışma yaşamına kazandıran 1961 Anayasası'na kadar olan kuruluş ve kısmen kurumsallaşma dönemine gerekli dikkat verilmelidir.  Ancak bu yöndeki çalışmalar yapılırken dönemsel iç ve dış siyasal etkenler, ekonomik koşullar ile sosyal politikalar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışma, Cumhuriyetin başlangıcından 1961 Anayasası'na kadar olan dönemde çalışma ilişkilerindeki değişim ve gelişmelerin farklı dönemsel etkenleri dikkate alarak değerlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Türkiyede Çalışma İlişkileri (1923-1961)