Türk İş Hukukunda Muvazaalı İşyeri Devri

1. Baskı
9789750262289 2020
Basılı Fiyatı:
57,00 TL
Bu kitabı kirala, %50 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Kitap Özeti
  • Kitap Künyesi
  • DRM Koşulları
4857 Sayılı İş Kanunu m.6'da işyeri devri sebebiyle devreden işverenin 2 yıl süreyle devralan işverenle birlikte sorumlu olması hususu düzenlenmişse de işverenlerin yaptığı muvazaalı işlemler sonucu çoğu zaman işyeri devri olgusu tespit edilememekte veya tespit edilse dahi yapılan işlemlerin muvazaalı olması sebebiyle geçersiz hale gelmektedir. Kanun koyucu tarafından işçi alacakları korunmakta ise de işçilerin işyerinin devredildiğini dahi bilmeleri çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Ancak işçinin alacağını talep ve tahsil etme noktasına geldiği durumda, çoğu zaman kendi işvereni yerine başka bir işverenle muhatap olmak durumunda kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı; işyeri devrinin hangi koşullar ve unsurlar kapsamında gerçekleştirileceğinin belirlenmesiyle, İş Kanunu m.6'da belirtilen işyeri devri hükümleriyle birlikte bu madde kapsamı dışında muvazaalı yapılan devir işlemleri sonrası işçi alacaklarının zarara uğrayıp uğramayacağının belirlenmesi ile bu alacakların nasıl tahsil edileceği yönünde toplanmaktadır.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Türk İş Hukukunda Muvazaalı İşyeri Devri