Sultan Sencer

9786257517898 2021
Basılı Fiyatı:
46,00 TL
Bu kitabı kirala, %50 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Herkes için rol model olacak Türk Sultanlarını nesillerimize tam ve doğru olarak aktarmak, gençlerimizin şahsiyetleri ve başarılarında büyük etki yapacaktır. Dünya ve İslam tarihinde mümtaz bir konuma sahip olan Büyük Selçuklu Devleti Sultanlarını bir bütün halinde ortaya koymayı hedefleyen “Türk Sultanları Serisi” bu açıdan büyük bir boşluğu dolduracaktır. Bu kapsamda tüm düzeyden okurların anlayacağı bir üslup ile tartışmalı konuları tarihçilerin kendi sahalarına bırakarak sunmak amaçlanmıştır. Seri yedi kitap halinde yayına hazırlanmıştır. Türk tarihinin öğrenilmesi ve doğru bir şekilde anlaşılması noktasında bir katkı sağlaması ümidiyle… Selçuklu tarihine bakıldığında gerçekleştirdikleri faaliyetler ile bazı hükümdarlar ön plana çıkar. Bunlardan Tuğrul Bey devletin kuruluş dönemini, Alp Arslan ve Melikşah ise yükseliş döneminin hükümdarlarıdır. Sencer ise Melikşah’ın ölümünden sonra ortaya çıkan taht kavgaları nedeniyle devleti girdiği fetretten çıkaran, derleyip toparlayan ve eski gücüne kavuşturarak ikinci azamet devrini başlatan hükümdar olarak bilinmektedir. Onun döneminde devletin sınırları, doğuda Çin’den, batıda Bulgar sınırına, kuzeyde Kafkasya’dan güneyde Umman denizine kadar uzanıyordu. Dolayısıyla 21 yıl melik ve 39 yıl sultan olarak yaklaşık 60 yıllık hükümranlığı olan Sultan Sencer, Selçuklu tarihinde son derece önemli bir hükümdardır. Sultan Sencer, kişilik özelliklerinin yanında devlet yönetimi ve izlediği askerî, siyasi ve kültürel politikalar ile nevi şahsına münhasır bir Selçuklu sultanıdır.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Sultan Sencer