Stratejik Yenilik Yönetimi

9786257727006 2020
Basılı Fiyatı:
200,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Birinci kısmında; küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin etkilerinin önümüzdeki yıllarda da etkisini sürdüreceği görüşünden hareketle bu iki olgunun şekillendirdiği yeni rekabet ortamı incelenmekte, ikinci kısmında, rekabet üstünlüğü ve modelleri üzerinde durulurken, endüstriyel örgüt teorisi, kaynak temelli teori ve üretim stratejisi anlatılmakta, yeniliğin ele alındığı üçüncü kısımda, kavram boyutunun açıklanmasından sonra yeniliğin stratejik önemi zaman unsuru ile birlikte değerlendirilmekte ve yenilik stratejileri ile süreci ele alınmakta, dördüncü kısımda, bilişim teknolojilerine ilişkin kavramlar ve unsular açıklandıktan sonra süreç yeniliği bağlamında bilişim teknolojilerinin önemi irdelenmekte. Bu kısmın sonunda ise bilişim teknolojilerinin ürün yeniliği faaliyetlerindeki rolü üzerinde durulmakta, beşinci kısımda, yenilik faaliyetlerinin başarısını artırmada toplam kalite yönetiminin yeri tartışılırken, kalite fonksiyon göçerimi ve Stage-Gate yaklaşımları irdelenirken, altıncı ve son kısımda araştırma geliştirme konuları ele alınmaktadır.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Stratejik Yenilik Yönetimi