Sosyal Bilimleri Yeniden Yapılandırmak

9786051707044 2021
Basılı Fiyatı:
108,00 TL
Bu kitabı kirala, %55 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Bu eserde, Batı’da sosyal bilimler ile modernlik arasındaki bağlantıya, sosyal bilimlerin sıkıntılı olan pozitivist karakterine, sosyal bilimler ile egemen sınıflar arasındaki yakın ilişkiye, Batı uygarlığının çıkarları doğrultusunda sosyal bilimlerin farklı disiplinlere ayrışmasına ve sosyal bilimlerin en sorunlu bir disiplini olarak sosyolojinin ideolojik boyutuna odaklanılmıştır. Bu kitapta, sosyal bilimlerde uzmanlaşmadan kaynaklı bölünmüşlük sorununa çözüm üretirken disiplinler arası yönelimlere önem veren, farklı sosyal bilim disiplinlerinin işbirliği yapmasını ve sosyal bilimlerin birleşmesini gündeme getiren teorik tartışmalara yer verilmiştir. Bu metinde, sosyal gerçekliği açıklama iddiasında olan uzmanlaşmış sosyal bilimlerin hakikî işlevlerini yerine getiremediği ve zaman içinde kendisinin problemli hale geldiği ileri sürülmüştür. Sosyal bilimlerin dünyanın kötü kaderini değiştirebilmesi ve dünya sorunlarına doğru çözümler üretebilmesi için bir an evvel birbirleriyle iç içe geçmesi ve tek çatı altında toplanması gerektiği savunulmuştur. Sosyal bilimlerin öyküsünü, mantığını ve ne işe yaradığını merak edenlere… Sosyal bilimlerdeki uzmanlaşmanın yol açtığı sıkıntıları görmek isteyenlere... Sosyal bilimler arasındaki yapay sınırların yok edilmesinin gerekli olduğunu düşünenlere…

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Sosyal Bilimleri Yeniden Yapılandırmak