Pay Defteri

2. Baskı
9789750269318 2021
Basılı Fiyatı:
195,00 TL
Bu kitabı kirala, %50 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Pay defteri, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kooperatifler tarafından tutulması zorunlu olan, ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı bir ticari defterdir. Pay defterinin tutulmaması ve saklanmaması halinde 73.000 TL'ye kadar adlî para cezası uygulanmaktadır. Dr. Soner ALTAŞ tarafından kaleme alınan bu eserde, sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından tutulacak pay defterine ve bu deftere kaydı gereken paylar ile pay senetlerine dair bilinmesi gereken hususlar detaylı olarak ele alınıp incelenmekte ve bölüm sonlarında konuya ilişkin yüksek yargı kararlarına yer verilmektedir. Kitapta, ayrıca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ hükümleri ışığında ALTAŞ tarafından hazırlanan pay defteri örneğini ve kayıt kurallarını bulabilir; anonim ve limited şirket ayrımı bazında ele alınan pay defteri kayıtlarına ilişkin uygulama örneklerinden, muhtelif durumlarda pay defterine nasıl kayıt yapılacağını aşama aşama görebilirsiniz. Yine, içeriği ve tasarımı Yazar tarafından hazırlanıp yasal tescil ile koruma altına alınan pay defterini de bu eserle birlikte edinebilir ve anılan defterin kullanımında bu eserden faydalanabilirsiniz.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Pay Defteri