Müzik Ve Çalgı Öğrenimi İçin Strateji Rehberi 1

1. Baskı
9786053641056 2010
Basılı Fiyatı:
38,50 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Eğitimin her alanında olduğu gibi, müzik eğitiminde de öğrenciler "öğrenmek" için çeşitli yollara başvururlar. öğrenme işlevinin etkililiği, öğrenenin öğrenme potansiyelini bilinçli olarak kullanabilme durumuna ya da yeterliliğine göre değişebilmektedir. Diğer bir deyişle, bazı öğrenciler öğrenme işlevini daha etkili olarak gerçekleştirebilirken, bazı öğrenciler ise bilinçsizce çalışma, bilgiyi hatırlayamama, motive olamama gibi faktörlerden dolayı öğrenme işlevini etkili olarak gerçekleştiremeyebilmektedir. Müzik ve çalgı eğitimi, birçok teknik, yöntem ve stratejik bilgiyi içinde barındırmayı gerektiren; bilişsel, devinişsel ve duyuşsal beceri alanlarını kapsayan karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte öğrenmenin nasıl daha etkili ve kalıcı olabileceğini araştırmak, anlamak ve öğrenmeyi bu doğrultuda planlayarak gerçekleştirmek öğrenmenin etkililiği açısından yaşamsal bir öneme sahiptir. Bu kitap, müzik eğitimi ve müzik eğitimi kapsamında yer alan çalgı eğitimi alanında eğitimcilere ve öğrencilere, öğrenmeyi en etkili şekilde gerçekleştirmek ve ilerletmeye yönelik yöntem ve teknikleri sunmak, eğitimin çeşitli alanlarında yararlanılan öğrenme stratejilerinin müzik ve çalgı eğitiminde de etkin olarak uygulanmasına yönelik bir strateji rehberi oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu doğrultuda, öğrenme stratejilerinin müzik ve çalgı eğitiminde kullanılmasına ve uygulanmasına ilişkin kapsamlı ve çeşitlendirilmiş birçok örneğe yer verilmiştir. Ayrıca kitapta, eğitim literatüründe yer verilen öğrenme stratejilerinden bazıları müzik ve çalgı öğreniminde uygulanabilirliklerine göre müziksel açıdan işlevselliğinin arttırılması amacıyla farklı boyutlarda ele alınarak yeniden sınıflandırılmıştır. ülkemizde müzik eğitimi literatüründe öğrenme stratejilerinin kullanımına ve uygulanmasına ilişkin bir ilk olma niteliği taşıyan bu kitabın akademisyenlere, eğitimcilere ve öğrencilere müzik ve çalgı öğrenmeye ilişkin farklı yöntem, teknik ve bakış açıları kazandırarak faydalı olması umuduyla... Hamit Yokuş Tuba Yokuş Ekim, 2010

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • 1
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Müzik Ve Çalgı Öğrenimi İçin Strateji Rehberi 1