Müzakere

9786059221962 2018
Basılı Fiyatı:
75,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Neden Müzakere? • Çatışma yönetimi ve uyuşmazlık-anlaşmazlık çözümünün daha etkili sağlanabilmesi, • Çatışma-uyuşmazlıkların daha fazla derinleşmeden ve tekrarlanmadan çözülebilmesi, • İş yaşamında etkili yönetim süreçlerinin sağlanabilmesi, • Hukuk alanında uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı edebilmesi, • Siyaset-Politikada toplumdaki çevresel-hukuki-işgücüne yönelik uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olması, • Uluslararası arenada-diplomaside ülkelerin diğer ülkeler ile uluslararası örgütler arasında etkili müzakere süreçlerini iyileştirebilmesi, • Dış paydaşlar ile yapılan müzakerelerin, sisteme en çok faydayı sağlayacak sonuçları alabilmesine yönelik müzakerecilik yetkinliklerine sahip kılınabilmesi, • İş insanlarına etkili ve kaliteli bir iş ve sosyal yaşam becerisi kazandırılabilmesi, • İş ilişkilerinin geliştirilebilmesi, • Yöneticilerin liderlik özelliklerinin pekiştirilebilmesi, • İş yaşamında daha etkili pazarlık süreçleri tesis edilebilmesi, • İşletmenin satış rakamlarını yükseltilebilmesi, • İş yaşamında iklimin olumlu yönde pekiştirilebilmesi, • Kurum kültürünün güçlendirilebilmesi, • Yönetim fonksiyonlarını (planlama, örgütleme, koordinasyon, kontrol) etkili işletilebilmesi, • Müşterilerle, tedarikçilerle, ortaklarınızla sonuç odaklı-uzun vadeli anlaşmalar yapılabilmesi, • Kurumda takım çalışmasını güçlendirebilmesi, • Aile işletmelerinin kurumsallaşma çalışmalarını pekiştirebilmesi, • İşletme/kurumda daha hesaplı “satın alma süreçleri” tesis edebilmesi, • Etkileşimde bulunulan paydaşlarla daha uzun vadeli ilişkiler geliştirilmesi, • İş ve ticaret uyuşmazlıklarını; hukuki mecralara gitmeden, daha kısa zamanda, itibarı koruyarak ve az maliyetle çözülebilmesi. Kimler İçin Müzakere? • Profesyonel Yöneticiler • Akademisyenler • Lider - Yönetici Adayları • Girişimciler • Ticaret ve Sanayi Erbapları • Siyasetçiler ve Adaylar • Yerel Yöneticiler • Diplomatlar • Avukatlar • Arabulucular • Uzlaştırmacılar • Hukuk Çalışanları • Kamu Çalışanları ve Yöneticiler • Hakemler – Tahkim Üyeleri • Siyaset Bilimciler • Ekonomistler • Reklamcılar • Kitleleri İkna Etmek İsteyenler • Uluslararası Kurumlarda Çalışanlar • Uluslararası Kurumların İş-Proje Ortakları • Stratejistler • Müşteri İlişkileri Yöneticileri • KOBİ Sahipleri ve Yöneticileri • Satın Almacılar • Pazarlamacılar • Satışçılar

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Müzakere