Kuram Ve Uygulamada Dünyada Ana Dili Öğretimi

9786051706160 2021
Basılı Fiyatı:
30,00 TL
Bu kitabı kirala, %55 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Ana dili öğretimi, ülkelerin önemle üzerinde durdukları konuların başında gelmektedir. Çünkü bireylerin anlama ve anlatma becerilerinin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesinde, bilgiyi üretmeleri ve ürettikleri bilgiyi kullanabilmelerinde, akademik başarılarının artırılmasında, iletişim ve karar verme becerilerinin etkili bir şekilde kullanılabilmesinde ana dili öğretimi anahtar bir rol üstlenmektedir. Bu doğrultuda “Kuram ve Uygulamada Dünyada Ana Dili Öğretimi” kitabı, on iki bölüm olarak yapılandırılmıştır. Kitabın birinci bölümünde ana dili edinimi ve öğretimi üzerinde durulmuştur. Bu bölümden sonra Türkiye, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, İngiltere, İsviçre, Kanada, Kazakistan ve Rusya’da uygulanan ana dili öğretimi yaklaşım ve programları, ders materyalleri bilimsel bir bakış açısıyla incelenmiştir. Kitabın ana dili öğretimi ile ilgilenen araştırmacılara, lisans ve lisansüstü derslere kaynaklık edeceği ve bu yönüyle de alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Kuram Ve Uygulamada Dünyada Ana Dili Öğretimi