Kobilerde İşbirliği İnovasyon Ve İşletme Performansı Hamit Kahraman

9786257667029 2021
Basılı Fiyatı:
95,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
BİRİNCİ BÖLÜM KOBİLER’DE İNOVASYON VE İŞBİRLİĞİ 1.1. İnovasyon Kavramının Tanımı ve Kapsamı 1.2. İnovasyon Türleri 1.3. KOBİ Kavramının Tanımı ve Türkiye’deki KOBİ’lerin Profili 1.4. Ekonomik Gelişmede KOBİ’lerin Katkısı ve İnovasyon Faaliyetlerinin Önemi 1.5. İşletmeler Arası İşbirliği Kavramı, Kapsamı ve Önemi 1.6. İşletmeler Arası İşbirliğinin Çeşitleri 1.7. İnovasyon Faaliyetlerinde İşletmeler Arası İşbirliğinin Önemi ve Katkısı 1.8. İnovasyon ve İşletmeler Arası İşbirliğine İlişkin Çalışmalar İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE’DE VE TR33 BÖLGESİ’NDE GİRİŞİMCİLER İLE KOBİLERİN PROFİLİ 2.1. Türkiye’de ve TR33 Bölgesinde Girişimcilik Faaliyetleri 2.2. Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiğinde Kobilerin Yeri 2.3. Türkiye Ekonomisinde KOBİ’lerin Yeri ve Katkısı 2.4. Türkiye’deki KOBİ’ler Açısından Yenilik Faaliyetleri 2.5. Türkiye’deki İşletmelerin Yenilik Faaliyetlerinde Karşılaştığı Engeller 2.6. Türkiye’deki Yenilikçi Girişimlerde İşbirliği Faaliyetleri 2.7. Ekonomik Faaliyet Gruplarında ve Kobilerde Araştırma Geliştirme Faaliyetleri 2.8. Ekonomik Faaliyet Grubu ile Çalışan Sayısı Büyüklüğüne Göre Girişimlerde ve Kobilerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TR33 BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ’LERİN İŞBİRLİĞİ, İNOVASYON VE PERFORMANS ANALİZİ 3.1. Araştırmanın Amacı 3.2. Araştırmanın Kapsamı 3.3. Araştırmanın Sınırlılıkları 3.4. Araştırmanın Metodolojisi 3.5. Araştırma Verilerinin Analizi ve Bulgular

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Kobilerde İşbirliği İnovasyon Ve İşletme Performansı Hamit Kahraman