Kısa Anayasa Hukuku Kemal Gözler

9786257090636 2020
Basılı Fiyatı:
28,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
ARKA KAPAK TANITIM YAZISINDAN Kısa Anayasa Hukuku başlıklı bu kitap, aynı Yayınevinden çıkan Anayasa Hukukuna Giriş başlıklı kitabımızın kısaltılmış halidir. Söz konusu kitap, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinin bazı bölümlerinde tek dönem olarak okutulan anayasa hukuku dersleri için fazla kalın olarak bulunmaya başlandı. Biz de bu kitabın hacmini hafifletme yoluna gittik. Böylece ortaya elinizde tuttuğunuz Kısa Anayasa Hukuku başlıklı bu kitap ortaya çıktı. Ayrıca belirtelim ki elinizde tuttuğunuz bu kitap, bu kitabın başında bulunan “Sunuş” yazısında açıklanan “öğrenci dostu kitap” anlayışıyla hazırlanmıştır. Bu anlayış çerçevesinde, bu kitabın, hacim olarak ince, içerik olarak da kolay anlaşılır olması için özen gösterilmiştir. Dolayısıyla bu kitapta konuların ayrıntılarına girilmemiştir. Bununla birlikte kitap, gerek anayasa hukukunun genel esasları, gerekse Türk anayasa hukukunun belli başlı konularını kapsamaktadır. Bu kitap, yukarıda da belirtildiği gibi anayasa hukuku dersini tek dönemde alan öğrenciler içindir. İİBF’lerde anayasa hukuku dersinden başka, Türk anayasa düzeni dersini alan öğrencilerin ve keza hukuk fakültesi öğrencilerinin bu kitaptan anayasa hukuku çalışarak kendilerini kandırmamaları gerekir. Bu öğrencilerin Anayasa Hukukunun Genel Esasları ve Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı kitaplarımızdan ders çalışmaları önerilir. Nihayet özellikle belirtmek isteriz ki, elinizde tuttuğunuz bu kitap, konularını özet olarak işlediği için, KPSS, hakimlik ve kaymakamlık sınavları gibi meslek sınavları için kesinlikle yetersizdir. Söz konusu sınavlara hazırlananların yukarıdaki paragrafta anılan kitaplarımızdan çalışmaları tavsiye olunur. Kitabın 16. baskısı, 9 Temmuz 2018 tarihinde bütün hükümleriyle yürürlüğe giren 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa göre güncellenmiştir. Kitabın devletin temel organlarına ilişkin her bölümünde önemli ölçüde değişiklik yapılmıştır. Özellikle “Yürütme Organı” başlıklı bölümü baştan sona yeniden yazılmıştır. Neticede kitabın hacmi 16 sayfa artmıştır. Kitabın 18. baskısı, Haziran 2020 tarihi itibarıyla güncellenmiştir. KİTABIN BÖLÜMLERİ BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR Bölüm 1: Anayasa Hukukunun Kaynakları Bölüm 2: Anayasa Hukuku Kavramı Bölüm 3: Anayasa Kavramı Bölüm 4: Kanunların Anayasaya Uygunluk Denetimi: Anayasa Yargısı Bölüm 5: Kurucu İktidar Bölüm 6: Devlet Kavramı Bölüm 7: Devlet Şekilleri I: Monarşi-Cumhuriyet Bölüm 8: Devlet Şekilleri II: Tek Devlet-Bileşik Devlet Bölüm 9: Hükûmet Sistemleri Bölüm 10: Demokrasi Bölüm 11: Seçimler Bölüm 12: Temel Hak ve Hürriyetler İKİNCİ KISIM: TÜRK ANAYASA HUKUKU Bölüm 13: Osmanlı Anayasal Gelişmeleri Bölüm 14: Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri Bölüm 15: Temel İlkeler Bölüm 16: Temel Hak ve Hürriyetler Bölüm 17: Yasama Organı Bölüm 18: Yürütme Organı Bölüm 19: Yargı Organı Bölüm 20: Anayasa Yargısı Bölüm 21: Anayasa Değişikliği

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Kısa Anayasa Hukuku Kemal Gözler