Kamu Alacaklarının Tahsil Hukuku Adnan Gerçek

9786257983556 2020
Basılı Fiyatı:
120,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER I. KAMU ALACAĞI KAVRAMI VE KAPSAMI II. TAHSİLAT KAVRAMI, KAPSAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ III. KAMU ALACAKLARININ TAHSİL HUKUKU IV. KAMU ALACAKLARI İLE ÖZEL ALACAKLARIN TAHSİLİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İKİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞININ TARAFLARI I. KAMU ALACAKLISININ YETKİ VE GÖREVLERİ II. KAMU BORÇLUSU KONUMUNDAKİ KİŞİLER VE SORUMLULUKLARI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAMU BORCUNUN ÖDENMESİ, GECİKME ZAMMI ve GECİKME FAİZİ I. KAMU BORCUNUN ÖDENMESİ II. GECİKME ZAMMI VE GECİKME FAİZİ UYGULAMASI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KAMU BORÇLUSUNA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR I. TECİL II. TAHSİLATIN GERİ BIRAKILMASI (TEHİR) III. TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI IV. BORÇLUYA SAĞLANAN DİĞER KOLAYLIKLAR BEŞİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞINI SONA ERDİREN DİĞER HALLER I. ZAMANAŞIMI II. TERKİN III. MAHSUP VE TAKAS IV. CEZALARDA İNDİRİM ALTINCI BÖLÜM KAMU ALACAKLARININ KORUNMASI I. TEMİNAT İSTEME II. İHTİYATİ HACİZ III. İHTİYATİ TAHAKKUK YEDİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAKLARININ DİĞER KORUNMA HÜKÜMLERİ I. RÜÇHAN HAKKI II. KAMU ALACAĞI ÖDENMEDEN YAPILMAYACAK İŞLEMLER III. KAMU ALACAKLARININ TAKİBİNDE İPTAL DAVASI SEKİZİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAKLARININ CEBREN TAHSİLİNİN GENEL ESASLARI I. CEBREN TAHSİL KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ II. KAMU ALACAKLARININ CEBREN TAHSİLİNE GİDİLMESİNİN ŞARTLARI III. MAL BİLDİRİMİ IV. KAMU ALACAKLARININ CEBREN TAHSİL YOLLARI DOKUZUNCU BÖLÜM HACİZ UYGULAMASI VE PARAYA ÇEVİRME I. HACİZ UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR II. HACZEDİLEMEYECEK VEYA KISMEN HACZEDİLECEK UNSURLAR III. HACİZDEN DOĞAN İSTİHKAK İDDİALARI IV. MENKUL MALLARIN HACZİ VE SATIŞI V. GAYRİMENKUL MALLARIN HACZİ VE SATIŞI VI. ELEKTRONİK HACİZ UYGULAMASI ONUNCU BÖLÜM İFLAS YOLUYLA TAKİP VE İLGİLİ KURUMLAR I. İFLAS YOLUYLA TAKİP II. KONKORDATO

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Kamu Alacaklarının Tahsil Hukuku Adnan Gerçek