Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler Ve Fen Bilgisi Derslerinin Temeli: Toplu Öğretim Sistemi

2. Baskı
9786052412343 2020
Basılı Fiyatı:
37,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Kitabın yazılmasındaki temel amaç, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi derslerine duyarlılık geliştirmektir. Bazı araştırmaların sonuçları, yukarıdaki derslerin çok da tanınmadıklarını göstermektedir. Hatta bu derslerin, zaman zaman bir bilim gibi tanımlandığına tanık olunmaktadır. Sözü edilen derslerin nasıl oluşturulduğu araştırılırken çalışmanın yönü “toplu öğretim sistemine” doğru kaymıştır. Bu nedenle toplu öğretim sistemi anlaşılmadan Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi derslerini anlamanın yetersiz kalacağı anlaşılmıştır. Kitap temelde akademisyen, öğretmen adayı ve öğretmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır. Toplu öğretim derslerine yönelik öğretmen yetiştiren programlarda, bu sistemin öğrenilmesine yönelik yeterince eğitim verilmediği, araştırma ve yayın yapılmadığı söylenebilir. Toplu öğretim derslerinin öğretmen adayları, branşlarının gereklerini yerine getirmek için öncelikle toplu öğretim sistemini tanımak zorundadırlar. Hatta bir toplu öğretim tasarımı olan branş ve mesleklerini, çeşitli eğitim öğelerinde toplulaştırmalar yaparak öğrenmelidirler. Bu nedenle kitapta toplu öğretim dersleri ve sisteminin geçmişi, kuramsal altyapısı, denemeleri ve günümüzde yapılan bazı tasarım çalışmaları ve desenlerine yer verilmiştir. Kitabın eğitim fakültelerinin öncelikle Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarındaki çalışmalara katkı getirmesi beklenmektedir. Finlandiya gibi gelişmiş ülke eğitimcilerinin; bilgi patlaması karşısında katı ve sınırları olmayan, esnek toplu öğretim uygulamalarına geçileceğini açıklamaları, sözü edilen dersler ve sisteme ilişkin ilgiyi artırmış gözükmektedir. Ayrıca toplu öğretim sistemi yukarıda belirtilen dersler, STEM ve çeşitli kurumların personellerine yönelik yapmış oldukları hizmetiçi eğitimlerle güncelliğini sürdürmektedir. Çünkü bu sistemin esneklik ilkesi, her ortam ve zamana uygun üretim ve işe yönelik eğitimleri desteklemektedir. Kitap görev yapmakta olan toplu öğretim dersi öğretmenlerinde; toplu öğretim sistemi, dersleri ve tasarımlarına ilişkin bir farkındalık yaratabilir. Kuramlar, denemeler ve günümüzdeki desenlere dayalı tasarımlar kullanılarak yeni üniteler oluşturulabilir. Böylece öğrencilerin ilgi ve yetenekleri öne çıkarılarak tematik toplulaştırmalarla yüksek motivasyonlu eğitimler gerçekleştirilebilir

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • 1
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler Ve Fen Bilgisi Derslerinin Temeli: Toplu Öğretim Sistemi