Ceza Muhakemesi Hukuku İşlemleri Ve Adli Yazışmalar

3. Baskı
9789750271625 2021
Basılı Fiyatı:
89,00 TL
Bu kitabı kirala, %50 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
 • Özet
 • Künye
 • DRM Koşulları
Bu çalışma, Ceza Muhakemesi Hukuku işlemleri ve bu işlemlerin yazılı hale getirilmesi üzerine kurulmuştur. Bu bağlamda dilekçeler ve resmi yazışmalar ile ilk derece mahkemeleri yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi de mevzuat çerçevesinde incelenmiştir. Ayrıca hukukta sorun çözme yöntemleri üzerinde durulmuştur. 2021 yılında ceza muhakemesi işlemlerini ilgilendiren. 7328, 7329 ve 7331 sayılı üç ayrı Kanun, peş peşe yürürlüğe konulmuştur. 7328 sayılı Kanunla, Cumhuriyet başsavcısına, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararlarının hukuka uygunluğunu, denetleme görev ve yetkisi verilmiştir. 7331 sayılı Kanunla CMK'nın 12'nci, 44'üncü, 94'üncü, 100'üncü, 101'inci, 109'uncu, 110'uncu, 137'nci, 170'inci, 176'ncı, 233'üncü, 250'nci, 251'inci, 268'inci maddeleri değiştirilmiş, "Adli kontrol altında geçecek süre" başlıklı 110/A maddesi Kanuna eklenmiştir. 7329 sayılı Kanunla, Askeri Ceza Kanununa bazı maddeler eklenmiştir. Kitabın bu baskısında, ceza muhakemesi işlem türleri, 2021 yılında 7328 ve 7331 sayılı kanunlarla 5271 sayılı CMK'da yapılan değişiklikler dikkate alınarak gözden geçirilmiş, yeni işlem türleri, seri muhakeme usulü ve basit yargılama usulünde yapılan değişiklikler çerçevesinde yeniden kaleme alınmıştır. 7329 sayılı Kanunun getirdiği farklılıklara işaret edilmiştir. Resmi yazılar ve ceza muhakemesi işlemlerinin tebliği, gözden geçirilmiştir. Yazıda Temel İlkeler gözden geçirilmiş, hukukta sorun çözme yöntemine ve yazıda açıklığı engelleyen hususlara daha çok ağırlık verilmiştir. Karar ve dilekçe örnekleri artırılmıştır. Hüküm fıkrasının yazımı, hapis cezasında artırım ve indirim işlemleri somut örneklerle açıklanmış, örnek nitelikte bir kısa karar örneği de bu bölüme eklenmiştir. Ceza muhakemesi işlemlerinde sürelerin hesaplanması tablolar halinde örneklerle açıklanmış, işlem türleri şematik olarak gösterilmiştir. Mahkumiyet hükmünün yazımında önem taşıyan, cezanın artırılıp indirilmesi sırasında yapılan işlem örneklerine yer verilmiştir.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

 • Yok
 • Yok
 • 2
 • Yok
 • Yok
 • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
 • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Ceza Muhakemesi Hukuku İşlemleri Ve Adli Yazışmalar