Bireysel Emeklilik Fon Büyüklüklerinin Yurt İçi Tasarruflar İle İlişkisinin Oecd Ülkeleri Üzerinden Analizi

1. Baskı
9786256460539 2023
Basılı Fiyatı:
60,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
BİRİNCİ BÖLÜM TASARRUF TANIMI VE EKONOMİ LİTERATÜRÜNDE TASARRUF KAVRAMI 1.1. EKONOMİ LİTERATÜRÜNDE TASARRUF KAVRAMI 1.2 TASARRUF ÇEŞİTLERİ 1.3 LİTERATÜRDE TASARRUFA İLİŞKİN TEORİK TARTIŞMALAR İKİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK VE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN KURAMSAL YAPISI VE GELİŞİMİ 2.1 SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI 2.2 SOSYAL GÜVENLİĞİN TARİHÇESİ 2.3 SOSYAL GÜVENLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ 2.4 SOSYAL GÜVENLİĞİN BİLEŞENLERİ 2.5 FİNANSMANI ARAÇLARINA GÖRE SOSYAL GÜVENLİĞİN YAPISI 2.6 SOSYAL GÜVENLİĞİN SINIFLANDIRILMASI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN KURAMSAL YAPISI VE GELİŞİMİ 3.1 DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE TASARRUF 3.2 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞİMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK ve BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 4.1 TÜRKİYE’DE REFORM ÇALIŞMALARI 4.2 TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE UYGULAMASI BEŞİNCİ BÖLÜM BİREYSEL EMEKLİLİK FON BÜYÜKLÜKLERİNİN YURT İÇİ TASARRUFLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ 5.1 KULLANILAN YÖNTEM 5.2 KULLANILAN YÖNTEME İLİŞKİN LİTERATÜR TARAMASI 5.3 AMPRİK BULGULAR

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Bireysel Emeklilik Fon Büyüklüklerinin Yurt İçi Tasarruflar İle İlişkisinin Oecd Ülkeleri Üzerinden Analizi