Belirsizlik Ve Makro Ekonomik Değişkenler İlişkisi: Türkiye Örneği

9786257210638 2020
Basılı Fiyatı:
19,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Kitap Özeti
  • Kitap Künyesi
  • DRM Koşulları
1. BÖLÜM MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE BELİRSİZLİKLERİ 1.1. İKTİSADİ BİR KAVRAM OLARAK BELİRSİZLİK 1.2. ENFLASYON VE BÜYÜME İLİŞKİSİ 1.3. ENFLASYONUN ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNE ETKİSİ 1.4. ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİN ENFLASYONA ETKİSİ 1.5. ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİN BÜYÜMEYE ETKİSİ 1.6. BÜYÜME BELİRSİZLİĞİNİN ENFLASYONA ETKİSİ 1.7. BÜYÜME BELİRSİZLİĞİNİN BÜYÜMEYE ETKİSİ 1.8. BÜYÜMENİN BÜYÜME BELİRSİZLİĞİNE ETKİSİ 1.9. ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ VE BÜYÜME BELİRSİZLİĞİ İLİŞKİSİ 1.10. BÜYÜMENİN ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNE ETKİSİ 1.11. ENFLASYONUN BÜYÜME BELİRSİZLİĞİNE ETKİSİ 2. BÖLÜM TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME VE ENFLASYON 2.1. 2000 YILINA KADAR TÜRKİYE’NİN YAKIN EKONOMİK SÜRECİ 2.2. 2000 YILI İTİBARİYLE TÜRKİYE’NİN YAKIN EKONOMİK SÜRECİ 3. BÖLÜM AMPİRİK LİTERATÜR 3.1. ENFLASYON VE BÜYÜME 3.2. ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ 3.3. ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ VE ENFLASYON İLİŞKİSİ 3.4. BÜYÜME BELİRSİZLİĞİ ENFLASYON İLİŞKİSİ 3.5. BÜYÜME BELİRSİZLİĞİ BÜYÜME İLİŞKİSİ 3.6. ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ VE BÜYÜME BELİRSİZLİĞİ İLİŞKİSİ 4. BÖLÜM VERİ SETİ, YÖNTEM VE AMPİRİK BULGULAR 4.1. VERİ SETİ VE YÖNTEM 4.2. DOĞRUSAL BİRİM KÖK SINAMALARI 4.3. DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK SINAMALARI 4.4. YAPISAL KIRILMAYI DİKKATE ALAN DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK SINAMALARI 4.5. ÖZELDEN GENELE DOĞRUSALLIK (SYSTEM-WIDE LINEARITY) TESTİ VE GEÇİŞ DEĞİŞKENİNİN ELDE EDİLMESİ 4.6. VAR-GARCH VE DOĞRUSAL İKİLİ GARCH MODELİ 4.7. DOĞRUSAL OLMAYAN İKİLİ GARCH MODELİ 4.8. ENFLASYON, BÜYÜME, ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ VE BÜYÜME BELİRSİZLİĞİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Belirsizlik Ve Makro Ekonomik Değişkenler İlişkisi: Türkiye Örneği