Anayasa Hukukuna Giriş Kemal Gözler

9786257090650 2020
Basılı Fiyatı:
45,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
ARKA KAPAK TANITIM YAZISI.- Anayasa Hukukuna Giriş başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir “ders kitabı”dır. O nedenle fazla kalın olmamasına özen gösterilmiştir. Bununla birlikte kitap, gerek anayasa hukukunun genel esasları, gerekse Türk anayasa hukuku konularının hepsini kapsamaktadır. Bu kitapta konular üniversite birinci sınıf öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta işlenmiştir. Konuların fazla ayrıntılarına girilmemiştir. Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili bazı ayrıntı sayılabilecek bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı “KUTU”lar içinde verilmiştir. Kitapta toplam 88 adet kutu vardır. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca “TABLO”lar hâlinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, “ŞEMA” olarak da gösterilmiştir. Öğrenciler bu “kutu”lar sayesinde sıkılmayacak, “tablo” ve “şema”lar yardımıyla ise konuları kolayca öğrenebileceklerdir. Kitabın her bölümünün sonuna, “DAHA FAZLASI İÇİN” başlığı altında o konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyen öğrencilerin bakabilecekleri kaynaklar verilmiştir. Yine her bölümün sonuna, o bölümde verilen bilgilerin hatırlanmasını sağlayacak “ANAHTAR TERİMLER” sıralanmıştır. Kitaptaki diğer bir yenilik de, her bölümün sonuna çoktan seçmeli test usûlüyle hazırlanmış “SORULAR”ın konulmasıdır. Kitapta toplam 170 adet test sorusu vardır. Bu soruları cevaplayarak öğrenciler, o bölümü öğrenip öğrenmediklerini kendi kendilerine sınayabileceklerdir. Dahası bu test soruları, öğrencilerin başta KPSS olmak üzere, müfettişlik, kaymakamlık, hakimlik, uzman yardımcılığı gibi giriş sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca bazı bölüm sonlarında “TARTIŞMA” konuları ortaya atılmış, bazen de, test sorularıyla yetinilmemiş, “PROBLEMLER” verilmiştir. KİTABIN BÖLÜMLERİ BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR Bölüm 1: Anayasa Hukukunun Kaynakları Bölüm 2: Anayasa Hukuku Kavramı Bölüm 3: Anayasa Kavramı Bölüm 4: Kanunların Anayasaya Uygunluk Denetimi: Anayasa Yargısı Bölüm 5: Kurucu İktidar Bölüm 6: Devlet Kavramı Bölüm 7: Devlet Şekilleri I: Monarşi-Cumhuriyet Bölüm 8: Devlet Şekilleri II: Tek Devlet-Bileşik Devlet Bölüm 9: Hükûmet Sistemleri Bölüm 10: Demokrasi Bölüm 11: Seçimler Bölüm 12: Temel Hak ve Hürriyetler İKİNCİ KISIM: TÜRK ANAYASA HUKUKU Bölüm 13: Osmanlı Anayasal Gelişmeleri Bölüm 14: Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri Bölüm 15: Temel İlkeler Bölüm 16: Temel Hak ve Hürriyetler Bölüm 17: TBMM Üyelerinin Seçimi Bölüm 18: TBMM Üyelerinin Statüsü Bölüm 19: TBMM’nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni Bölüm 20: TBMM’nin Görev ve Yetkileri Bölüm 21: Cumhurbaşkanı Bölüm 22: Bakanlar Kurulu Bölüm 23: Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri Bölüm 24: Olağanüstü Yönetim Usûlleri Bölüm 25: Yargı Bölüm 26: Anayasa Yargısı Bölüm 27: Anayasa Değişikliği

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Anayasa Hukukuna Giriş Kemal Gözler