Türkiye'de Sosyal Bilgiler Öğretim Programları

1. Baskı
9786258325980 2022
Basılı Fiyatı:
144,00 TL
Bu kitabı kirala, %65 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Ulusal bilincin inşası ve zamanın ruhuna uygun profildeki bireylerin yetiştirilmesi derinlemesine ele alınmış çok boyutlu bir çerçeveye gereksinim duyar. Sosyal Bilgiler Öğretim Programları ile vatandaş yetiştirme odaklı eğitim ve öğretim süreci, bu çerçevenin oluşmasına etki eden faktörlere bağlı olarak değişir ve dönüşür. Cumhuriyet Dönemi’nde Sosyal Bilgiler Öğretim Programları’ndaki değişimin analizi bu çalışmanın esasını oluşturmaktadır. Çalışmada Türkiye’de Cumhuriyetten günümüze ilkokul ve ortaokullarda okutulan sosyal bilgiler dersi veya bu derse karşılık gelen derslerin öğretim programları dikey ve yatay analize tabi tutularak gelişimin yönünün ve boyutlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın sonuçları geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında, ulusal ve uluslararası manada ülke vatandaş yetiştirme politikalarını anlamak, revize etmek ve oluşturmak açısından değer taşımaktadır.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • 1
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Türkiye'de Sosyal Bilgiler Öğretim Programları