Türkiye'de İdari Gözetim

1. Baskı
9789750258435 2020
Basılı Fiyatı:
290,00 TL
Bu kitabı kirala, %50 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
İdari gözetim tedbiri, büyük oranda yabancılar hukuku kapsamında ele alınmaktaysa da esasen bir idari işlem olması sebebiyle, bu tedbirin idare hukuku perspektifinden değerlendirilmesi de oldukça önemli ve gereklidir. Bu doğrultuda kavram; sığınmacı, sınır dışı, uluslararası koruma, sınır güvenliği gibi diğer kavramlarla ilişkili olup ceza hukukuna ait gözaltı ve güvenlik tedbirleri ile idare hukukuna ait idari yaptırım kurumlarıyla da birtakım benzerlikler ve farklılıklar göstermektedir. Uluslararası hukukta belirli kısıtlamalar ve şartlarla birlikte sınırlı bir yeri olan bu uygulama Türkiye'de, ilk kez 2014 yılında yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile birlikte hukuki dayanak bulmuştur. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu sadece idari gözetime yasal dayanak niteliğinde olmakla kalmamış, aynı zamanda idari gözetimin sebepleri, süresi, itiraz prosedürü ve gözetim altındaki yabancının hakları gibi konuları da içeren kapsamlı düzenlemeler getirmiştir. Ayrıca Türkiye'de idari gözetim ile ilişkili, uygulamada çoğunlukla denetim işlevi gören birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bunların işlevselliğinin yanında ulusal yargı kararları da göz önünde bulundurulduğunda, 2014 yılı itibariyle idari gözetim kurumu bakımından birçok eksiğin tamamlandığını, ancak halen eleştiriye müsait bir ortamın var olduğunu söylemek mümkündür.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Türkiye'de İdari Gözetim