Türkiye'de Borç Laffer Eğrisi Teori Ve Uygulama

9786257216579 2020
Basılı Fiyatı:
75,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Türkiye için dış borç-ekonomik büyüme ilişkisini borç Laffer eğrisi bağlamında ele alan bu çalışmada dış borç/GSMH oranının hangi düzeyde ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin pozitif olduğu ve hangi düzeyde negatife döndüğü belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla oluşturulan çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde dış borçlanmaya ilişkin genel bilgiler (tanımı, tarihi, riskleri vb.) sunulmuş ve ardından Türkiye’de dış borçlanmanın 1980 sonrası gelişimine yer verilmiştir. İkinci bölümde ekonomik büyüme ve dış borç ilişkisine ilişkin teorilere yer verilmiştir, bu teorilerden biri olan borç Laffer eğrisi açıklanmış ve borç Laffer eğrisine ilişkin ampirik literatür özetlenmiştir. Üçüncü ve son bölümde veri seti ve metodoloji tanıtıldıktan sonra ampirik sonuçlara yer verilmiştir. Son olarak sonuç ve öneriler kısmında bulgulardan yola çıkılarak ve Türkiye ekonomisi için dış borçlanma oranı dikkate alınarak çeşitli önerilerinde bulunulmuştur.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Türkiye'de Borç Laffer Eğrisi Teori Ve Uygulama