Türkçe Öğretmenin Rehberi: Öğretim Programı

9786051704739 2021
Basılı Fiyatı:
45,00 TL
Bu kitabı kirala, %55 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Eğitimin ve öğretimin okullarda bir plan dâhilinde gerçekleşebilmesi için öğretim programına ihtiyaç duyulur. Öğretim programı; hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme unsurlarından oluşan, ders işleme sürecinde öğretmenlere rehberlik eden bir araçtır. Bu konuda özenle hazırlanmış kitaplar, eğitim-öğretimin etkililiğini artırdığı gibi öğretmenlerin de öğretim faaliyetlerini en yararlı biçimde gerçekleştirmelerini sağlar. Bu amaçla hazırladığımız kaynak kitabımız; geçmişten günümüze uygulanan Türkçe öğretimi programlarını bir bütün hâlinde ele almaktadır. Aynı zamanda günümüz ortaokul Türkçe öğretim programlarının yapısını, amaç ve kazanımlarını, içerik ve eğitim durumlarını ortaya koymaktadır. Bu kitap; ileride hazırlanacak Türkçe öğretimi programlarının nasıl planlanıp tasarlanacağı konusunda yol gösterici bir özelliğe sahip olduğu gibi bundan sonra hazırlanacak Türkçe öğretimi programlarında değerlerin öğretimi, bireysel farklılıkların gözetilmesi, öğrenme alanlarının 21. yüzyıl becerileriyle harmanlanması, dört temel dil becerisinin yanı sıra dil bilgisi ve kelime öğretimiyle ilgili çağdaş yöntemlerin kullanılması ve öğretmen yeterliklerine yer verilmesi gerektiğini vurgulaması açısından da önemlidir. Türkiye’de 2005 eğitim-öğretim yılından itibaren öğretim programları çağdaş yaklaşımları temel alarak geliştirilmektedir. Son olarak 2018 yılında öğretim programlarında güncellemeler yapılmıştır. Güncellenen öğretim programları incelendiğinde özellikle 21. yüzyıl becerilerinin öğrencilere kazandırılması ve çağdaş öğrenci merkezli yaklaşımların öğretme-öğrenme sürecinde uygulanması gerektiği vurgulanmıştır. Öğretim programları uygulanırken teknoloji entegrasyonun yapılması, bireysel farklılıkların dikkate alınması ve değerlerin öğrencilere kazandırılması önem arz etmektedir. Bu açıdan öğretim programlarının esneklik ilkesi gözetilerek düzenlendiği söylenebilir. Özenle oluşturduğumuz kitabımız, Türkiye’de öğretim programları geliştirilirken işe koşulan bu özellikleri dikkate alarak hazırlandığından alanyazına büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca kitabımız Türkçe öğretim programının uygulanması aşamasında kullanılabilecek güncel bazı bilgiler sunması açısından da önem taşımaktadır.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Türkçe Öğretmenin Rehberi: Öğretim Programı