Tekne Sigortalarında Teminatın Rizikolar Bakımından Kapsamı

1. Baskı
9789750270536 2021
Basılı Fiyatı:
455,00 TL
Bu kitabı kirala, %50 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Tekne Poliçesi Genel Şartları'nın A.3 no.lu maddesi ile tekne sigortasında teminata dâhil ve istisna edilen rizikoların poliçeye eklenen özel şartlar ile belirleneceği ifade edilmiştir. Uygulamada özel şart olarak üç farklı tarihli çeşidi bulunan Enstitü Tekne Klozları kullanılmaktadır. Taraflar bu klozlardan herhangi birini seçmekte özgürdürler. Sigortacılık piyasasında teminat kapsamını belirlemeye yarayan Enstitü Tekne Klozları Anglo – Amerikan hukuk sisteminin özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla Türk tekne sigortacılığı uygulaması farklı bir hukuk sistemine ait özel şartlar ile yürütülmektedir. Bu durum, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun denizcilik rizikolarına karşı sigortalar hakkında bir düzenleme içermemesi de göz önünde tutulduğunda, tekne sigortası sözleşmelerinin uygulanmasında olumsuzluklara yol açan önemli bir husustur. Dolayısıyla konunun önemini arttırmaktadır. Bu itibarla teminat kapsamını belirlemeye yarayan Enstitü Tekne Klozlarının hangi noktalarda emredici hükümlere aykırı olduğunu tespit etmek ve çözüm önerisi getirmek çalışmanın amaçları arasındadır. Çalışmada tekne sigortasında teminat kapsamında yer alan rizikolar yabancı mahkeme kararları ışığında incelenmiştir. Ayrıca karşılaştırmalı hukuk incelemesi sonucunda elde edilen değerlendirmeler ile birlikte Türk hukukunda yer alan ilgili hükümler göz önünde bulundurularak, tespit edilen hukuki sorunlara çözüm getirmek amaçlanmıştır.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Tekne Sigortalarında Teminatın Rizikolar Bakımından Kapsamı