Sosyal Bilimlerde Göç

9786257588027 2021
Basılı Fiyatı:
78,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Geçmişi insanlık tarihinin başlangıcına kadar uzanan ve medeniyetlerin şekillenmesine yardımcı olan göçler, özellikle 1990 yılının sonunda hızlanan küreselleşme akımlarına bağlı olarak köklü değişimlere uğramıştır. Küreselleşme hareketleri sosyal bilimlerin birçok alanını dönüşüme uğratmış olmakla birlikte ortaya çıkan bu yeni dünya düzeninden en fazla etkilenen ve aynı zamanda bu dönüşümü tetikleyen en önemli unsurlardan birisi göç olmuştur. Tarihsel süreçte özellikle uluslararası insan hareketliliği hem dünya mal ve hizmet ticaretini hem de ulaşım ve iletişim teknolojilerini birbirine bağlayan bir güç olarak küreselleşme süreçlerinin önemli bir bileşeni olmuştur. Uluslararası Göç Örgütü (IOM)'nün tahminlerine göre küreselleşme hareketlerinin hızlandığı 1990 yılında 150 milyon civarında olan uluslararası göçmen sayısı 2020 yılında 281 milyon kişiye yükselmiştir. Oldukça hızlı bir şekilde artış gösteren göçlerin hem göç veren hem de göç alan toplumlar için kalıcı sonuçlar doğurması hükûmetlerin ve uluslararası kuruluşların göç hareketlerine karşı kayıtsız kalamayacağını göstermiştir. Birleşmii Milletler tarafından 2030 yılına kadar hedeflenmiş olan sürdürülebilir kalkınma ilkelerinde de göçmenlere özel yer verilmiş, göçmenlik süreçlerinin iyi yönetilmesi hâlinde göçün hem göç veren hem de göç alan ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın itici güçlerinden biri olabileceği belirtilmiştir.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Sosyal Bilimlerde Göç