Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Patent Ve Faydalı Model Hukuku: Uygulamada Patent Ve Faydalı Model Davaları (Açıklamalı - İçtihatlı)

Basılı Fiyatı: 145,00 TL

Bu kitabı kiralayın, %50 tasarruf edin!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Kitap Özeti
  • Kitap Künyesi
  • DRM Koşulları
Sınai haklara ilişkin mevzuatın çok parçalı ve uyumsuz yapısı, 10.01.2017'de yayınlanan ve yürürlüğe giren, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanun ile büyük ölçüde giderilmiştir. Kanunun patentlere ilişkin kısmında, ciddi yenilikler; patentleme süreçlerinde hızlanma, kalite artışı ve verimliliğe yönelik yeni hükümler yer almaktadır. Patent ve faydalı model tescil usullerinde sadeleşme, başvuru, itiraz ve ilan sürelerinde kısalma; patentler için kurum içi hükümsüzlük süreçleri ve incelemesiz patentin sistemden çıkarılması söz konusudur. KHK'lerden sonra rafine ve Avrupa Patent Sözleşmesi ile uyumlu bir metin kanunlaştırılmıştır. Patent ve faydalı model hukuku, sınai mülkiyet alanının en teknik ve kompleks özellikler taşıyan, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren bir alanıdır. Bu kitap, Patent Hukukuna giriş ve profesyoneller için uygulama kitabı olmak üzere hazırlandı. Bu yönleriyle, yeni başlayanlar için didaktik ve aynı zamanda uygulamacılar için başvuru kaynağı niteliğinde tasarlandı. Gerek patent gerekse faydalı model hakları, önceki mevzuata göndermeler yapılarak, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine göre doktrin ve içtihat desteğiyle incelendi ve uygulama ile bağlantılar kuruldu. Kitapta bolca yer alan emsal kararların, dava hazırlığı ve karar süreçlerinde hakim, avukat, patent vekili, bilirkişi ve bilgi meraklılarına ışık tutacağı düşünüldü. Kitap, ilk bölümde patent, faydalı model ve komşu kavramları tanıtıyor, temel bilgilere yer veriyor. Ardından tescil şartları ve süreçler inceleniyor. Patent ve faydalı modellerin devir ve lisanslara, zorunlu lisanslara konu olması; koruma kapsamı ve hükümsüzlük davaları ayrı bölümlerde ele alınıyor. Kitap ziyadesiyle, hakkın korunmasını, davaları ve koruma tedbirlerini inceliyor. Eserde KOBİ'ler için önemli bir sınai hak çeşidi olan faydalı model, yoğun bir uygulamaya ve çekişmelere konu olduğundan ayrı bir başlıkta inceleniyor.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Patent Ve Faydalı Model Hukuku: Uygulamada Patent Ve Faydalı Model Davaları (Açıklamalı - İçtihatlı)