Sanat Eğitimi Kuramları Ve Yöntemleri

9786055213473 2013
Basılı Fiyatı:
46,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Kişinin nesnel çevresinde edindiği algılar, kavramlar ve imgelerin betimlemesi, sezgi ve merak duygusu, düşüncelerini dile getirme arzusu, kişinin içgüdüsel olarak doğasının bir gereğidir. Çocukluktan başlayan, yaratıcı dürtüye ortam sağlayan bu faktörler bir anlamda artistik etkinliklere dönüşerek süreç içinde sanatın anlatım dilini oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu çerçevede sanat eğitimi, bu süreci kendine özgü kurallarıyla anlamlı kılmakta, işlevsel hale getirmekle nitelik kazanmaktadır. Günümüz eğitim sisteminin en önemli sorunlarından birisi de, sanatın boş zamanları değerlendirmek için kullanılan zevk veren süsleme-hobi amaçlı eğlendirici bir etkinlik ya da göze hoş gelen bir dekorasyon öğesi olarak algılanmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü bu bakış açısına göre “Çocuğun sanatsal anlamda başarılı olması için üstün bir yeteneğe gereksinmesi vardır. Eğer çocukta yetenek varsa, bu nasıl olsa kendiliğinden ortaya çıkar veya ilerde kurslarla geliştirilebilir”. Bu düşünce biçimi ne yazık ki hemen hemen tüm yönetici, öğretmen, anne ve babalarda etkili olabilmektedir. Ayrıca ebeveynler arasında yaygın olan farklı bir görüş de; sanat öğreniminin çocuğa iyi bir gelecek vaat etmediği biçimindedir. Özellikle ilkokulda sanat derslerinin sadece el becerilerini hedef alan uygulamalarla sınırlandırılması veya aynı yöntem ve tekniklerin çocuğun gelişim düzeyi ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmaksızın her yıl tekrarlanması, geleneksel eğitim anlayışından da öte anlamsız bir etkinlik haline dönüştürülmekte, bunun sonucu olarak da çocukların sanat derslerine karşı olan eğilimlerinde bazı olumsuzluklar görülebilmektedir. Doğal olarak bu durum da sanatın gerçek amacından uzaklaşmasına neden olmaktadır. Çünkü çağdaş sanat eğitiminin asıl amacı, bireyin estetik, zihinsel, duyuşsal, bilişsel ve devinimsel gelişimine olanak sağlayan araştırıcı, sorgulayıcı, yeniye açık, dinamik, yaratıcı bir bakış açısına sahip olarak yetişmesini hedeflemektir. Bu kitap, Eğitim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri, bazı Yüksekokullar ve Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde verilmekte olan Sanat Eğitimi-Estetik Eğitimi (Görsel Sanatlar Eğitimi) derslerine kaynaklık edecek biçimde tasarlanmıştır. Kitap; Estetik ve Sanat, Sanat Tarihi, Sanat Eğitimi, Sanatın Elemanları, Yaratıcılık, İlkokul ve Ortaokulda Sanat Eğitimi, İlkokul ve Ortaokulda Sanat Etkinlikleri adı altında yedi bölümden oluşmaktadır. Kitabı oluşturan bölümler sistematik olarak birbirleriyle ilişkilendirilerek düzenlenmiştir. Öğretmen adayının (öğretmenin) bilgilenmesi gereken temel kavram ve yöntemlerin gerekliliği düşünüldüğünde bu konu kendi içinde özel bir anlam taşımaktadır. Dolayısıyla öğretmen adaylarının sanata ilişkin geniş bakış açılarının oluşması hedeflenerek kitabın içeriği geniş tutulmuştur. Ayrıca metinler içinde geçen bazı kuram veya kavramların tanımına ilişkin açıklamalı sözlük, kitabın sonunda, ilgili açıdan eksiklikleri giderecek bir şekilde düzenlenmiştir. Kitap; sanat eğitimine, genel eğitimin önemli, özel bir disiplin alanı olarak yaklaşmakta; sanatın mantığının kuramsal açıdan kavranmasına, öğrenme ve öğretme yöntemlerine sistematik bakış açıları getirmektedir. Aynı zamanda sanata duyarlı olan tüm okuyucuların, sanata ilişkin temel soru ve sorunlarına bu kitabın yanıt verebileceği ve geniş bir görüş ve öngörü kazandırabileceği düşünülmektedir.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Sanat Eğitimi
Kuramları Ve Yöntemleri