Pozitif Psikoterapiye Giriş: Kuram Ve Uygulama

9786051700588 2020
Basılı Fiyatı:
104,00 TL
Bu kitabı kirala, %55 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Almanca baskısının yayımlanmasından beri, psikoterapik yaklaşımım devam etti; kendisini etkili bir psikoterapi metodu olarak kanıtladı ve büyük bir sayıda ulusal ve uluslararası kongreler ve birçok periyodik dergilerde sunuldu. Pozitif Psikoterapi hakkındaki yapılmış psikolojik araştırma çalışmaları (anketler, anlamsal diferansiyel vb.) arasından değerlendirilmiş olan kadarları, teorik ve pratik olarak kanıtlanmış düşüncelerimi doğruladı. Uzmanların, gazetecilerin ve yazarların kitaplarıma göstermiş oldukları tepkiler benim için pozitif bir motivasyon kaynağı oldular. Pozitif psikoterapi içindeki “pozitif” tabiri terapinin hali hazırda var olan rahatsızlıkları düzeltmeye yönelik olduğu anlamına gelmemeli, bilakis öncelikle var olan kapasiteleri ve kendi kendine yardım etme potansiyelini harekete geçiren anlamı dikkate alınmalıdır. “Pozitif” kelimesi orijinal tanımıyla (“positum”), “gerçek,” “verilen”. Gerçek ve verilen doğrular sadece çatışmalar ve rahatsızlıklar değil, fakat her insanın kendi içinde taşıdığı kapasitelerdir. 6 / Pozitif Psikoterapiye Giriş Hastalıklarının yüzde 50’sinin tıp alanı dışında kalıyor oluşu görmezden gelir; böylelikle sadece vakaların yüzde 50’si bir şekilde klinikte ya da kliniklerin dışında doktorlar tarafından tedavi edilir. Birçok hasta tıbbi sosyologların dediği gibi ruh sağlığı uzmanı olmayan örneğin komşuları, tanışları, akrabaları, ayrıca eczacılar, öğretmenler, hemşireler (hastane ve özel), güzellik uzmanları vb. tarafından tedavi edilmektedir. Bu kitapta, temel psikolojik ve psikosomatik rahatsızlıklar sunuldu. Bunun dışında, bu rahatsızlıklarla ilgi temel psikoterapi tedavi modelleri sunuldu. Pozitif psikoterapide tedavi acil doktor-hasta ilişkisine kısıtlanmaz, bunun yerine kendi kendine yardım ve çocuk gelişiminde önleyici tedbirleri içerir. Burada amaç, terapi eğitimi olmayan doktorları bile tahmin edilebilir prosedürlere alıştırmak, uzman olmayan bireylerin büyük bir önyargı ile karşılanan psikolojik hastalıklar hakkında farklı görüşler kazanmalarını sağlamaktır. Tedavi edilen her bir tema gruplarına, daha iyi anlaşılabilmeleri için, kritik bir eleştiri ile doğu hikâyesi eklenmiştir. Birçok farklı metot, olgu ve örneklerle Pozitif Psikoterapi yeni bir psikoterapi formu olarak sunuldu. Özellikle kayda değer olan hastalık-kültür-aile-yetiştirme ve psikoterapinin sürekliliğidir. Pozitif Psikoterapi tek başına uygulanan izole bir tedavi olarak algılanmamalı; bilakis genellikle referans olarak alınan kişi tarafından uygulanan gelişimle yakından ilişkilidir; çoğunlukla hasta tarafından uygulanan kendi kendine yardım ve genellikle psikoterapist tarafından uygulanan psikoterapi. Psikoterapi ile ilgili sağlam ekonomik temellere dayanmanın ötesinde oldukça etkili olan, bunun dışında diğer psikoterapi metotlarıyla yakından alakalı olan yeni olanaklar ortaya kondu. İyi bilinen psikanaliz okulu, bireysel psikoloji, davranış terapisi, logoterapi, transaksiyonel analiz, analitik psikoloji ve grup terapisi pozitif psikoterapi ile kıyaslanarak tartışıldı. Psikolojik ve psikosomatik hastalıkların etiyolojisinden başlayarak, pratik bir psikoterapi prosedürleri modeli geliştirildi: beş aşamalı Pozitif Psikoterapi tedavi stratejileri değişiklikler Pozitif Psikoterapiye Giriş / 7 göstererek kendi kendine yardım alanına işaret edilerek geliştirildi. Ayrıca partnerler1 arasındaki dinamik ilişkiler, mesleki ve dini örnekler, olgular ışığında olduğu kadar başarı normları, bireyin kendi geleceği ile ilgili olan ilişkisi ve yaşamın anlamı çerçevesinde yorumlandı. Özel bir ilgi “güven”, “umut” ve “’inanç.” Anne-çocuk ilişkisi kadar, baba-anne-çocuk ilişkisi kapasitelerin gelişimi için önemleri açısından sunulmuştur. Bireyin yakın ve uzaktaki gelecekle olan ilişkisi evrensel anlam içerikleri ile karşılaştırılmıştır. Bu şekilde kiliselerin ve dinin önemi zaman boyutu açısından incelenmiştir. Meslektaşlarıma ve hastalarıma psikiyatrik ve psikoterapik çalışmalarımda bana sağladıkları içgörüler için müteşekkirim. Aile terapisi ve kendi kendine yardım çerçeveleri içinde Pozitif Psikoterapinin sistematik bir şekilde sunumuyla ilgilenenleri şu kitaplarıma yönlendirmek isterim: Pozitif Aile Terapisi; Günlük Yaşamın Psikoterapisi; Psikoterapide Araç Olarak Doğu Hikâyeleri; Tüccar ve Papağan; Anlam Peşinde: Küçük Adımların Psikoterapisi (Springer-Verlag tarafından basıldı).

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Pozitif Psikoterapiye Giriş: Kuram Ve Uygulama