Örgütsel Davranış Düzleminde Güncel Kavramlar

9789758396153 2019
Basılı Fiyatı:
150,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Örgütsel davranış alanında son yıllarda öne çıkan bazı konuları ele alan bu kitapta incelenen konularla ilgili teorik ve ampirik bilgi birikimi bütüncül şekilde sunulmaktadır. Kitapta ele alınan konu başlıkları şunlardır: iş becerikliliği, işe bağlanma, zaman hırsızlığı, örgütsel muhalefet, örgütsel demokrasi, çalışma hayatında uygunsuz davranışların bildirimi, örgüt yararına etik dışı davranış, örgütsel dışlanma, zorunlu vatandaşlık davranışı, politik davranış. Kitapta ele alınan kavramların benzerlerinden farkı vurgulanmakta, boyutları, öncülleri ve sonuçları açıklanmaktadır. Kültürel bağlam açısından konularla ilgili değerlendirmeler de yapılmaktadır. Kitabın amacı bu konuların daha iyi anlaşılmasına ve yeni bakış açılarıyla incelenmesine katkıda bulunmaktır. Kitabın lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve araştırmacılara incelenen konularla ilgili zengin ve derli toplu bilgiler sunarak ve yeni araştırma konularının seçiminde esin kaynağı olarak yardımcı olması hedeflenmektedir. Ayrıca kitapta ele alınan konuların çeşitli yansımalarını iş hayatının bizzat içinde yer alarak gözlemleyen ve bunları daha iyi anlamak isteyen çalışanlara ve yöneticilere yeni bakış açıları kazandırması amaçlanmaktadır.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Örgütsel Davranış Düzleminde Güncel Kavramlar