Okul Öncesi Eğitimde Pozitif Düşünme Ve Etkinlik Örnekleri

9786051706146 2021
Basılı Fiyatı:
20,00 TL
Bu kitabı kirala, %50 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Her geçen gün psikolojik rahatsızlıkların tüm toplumlarda artış gösterdiği, yaşanılan birçok olayın beyin üzerinde negatif etkileri olduğu ve travmatik olarak algılanan durumların ya da negatif düşüncelerin etkilerinin psikolojik rahatsızlıklara yol açabildiği bilinmektedir. Yaşanan her tecrübenin ve bu tecrübeye ya da öğrenilenlere ilişkin benzer deneyim ve tekrarların beyin yapısını değiştirdiği, yaşanan ilk deneyim sonucunda yeni sinaptik bağlantılar oluşmaya başladığı ve her yeni deneyimin bu bağlantıları geliştirdiği, tecrübeler arttıkça bunun bir ağ şekline geldiği günümüzde görüntülenerek ispatlanabilmektedir. Ağların güçlenmesi, bunun bir yeti/beceri haline dönüşmesine ve kolaylıkla yapılabilir olmaya başlandığına işaret etmektedir. Düşünceler, duygular, davranışlar, beceriler ve yaşam deneyimleri iç içedir. Bu bağlamda, eğer beyin şekillendirilebiliyorsa, pozitif psikolojinin de kabul ettiği üzere, önleyici eğitimsel tedbirlerle gelecekte -çocuklarımızın yetişkin olacağı dönemde- daha da artması beklenen psikolojik rahatsızlıkların yüzdelik oranını düşürmek de mümkün olabilecektir. Günümüzde, sağlıklı nesiller, üretken ve başarılı toplumlar için toplumsal ruh sağlığını desteklemeye yönelik önleyici psiko-eğitim çalışmalarının büyük önemi olduğu görüşü kabul edilmektedir. Mutluluk Sanatı: Pozitif Düşünme ve Öznel İyi Oluş Öğretmen ve Anne Eğitimi Projesi, bu bağlamda gerçekleştirilen bir projedir. Bu kitap, projenin Pozitif Düşünme Eğitimi Okul Öncesi Etkinlik Geliştirme Komisyonunun çalışmalarını kapsamaktadır. Komisyon tarafından geliştirilen etkinlikler için yedi alan uzmanından görüş alınmış, etkinlikler öğrenme ortamlarında öğretmenler tarafından uygulanmıştır. Kitap, okul öncesi öğretmenlerine pozitif düşünme eğitimine yönelik uygulama örnekleri sunmaktadır.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Okul Öncesi Eğitimde Pozitif Düşünme Ve Etkinlik Örnekleri