Nitel Araştırmalarda Örnek Olaylar

9786051705378 2021
Basılı Fiyatı:
35,00 TL
Bu kitabı kirala, %55 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Karşılaştırmalı örnek olay çalışmaları, eğitim de dahil olmak üzere çeşitli sos-yal araştırma alanlarında politikaların ve uygulamaların etkisini araştırmak için etkili bir nitel araçtır. Geleneksel örnek olay yaklaşımlarının yetersizli-ğine cevaben geliştirilmiş karşılaştırmalı örnek olay çalışmaları, bilgiyi za-manda ve mekânda sentezleyebildikleri için oldukça etkilidir. “Rethinking Case Study Research A Comparative Approach” isimli kitapta yazarlar, okurların kendi karşılaştırmalı örnek olay tasarımlarını geliştirmelerine yar-dımcı olmak için karşılaştırmalı örnek olay çalışmalarının yatay, dikey ve çapraz eksenlerini tanımlamış, açıklamış ve örneklendirmişlerdir. Altı kısa bölümde, iki uzman, bu yenilikçi yaklaşımın birden çok sosyal alanda poli-tika ve uygulamanın işleyişine nasıl uygulandığını göstermek için coğrafî olarak ayrı -Tanzanya’dan Guatemala’ya ve Birleşik Devletler’e- örnek olay çalışmaları kullanmıştır. Antropolojiden, gelişim ve politika araştırmaların-dan örnekler ve alıştırmalar içeren bu kitap, araştırmacılar, özellikle de eği-tim ve yorumlayıcı sosyal bilimler alanlarında eğitim gören lisansüstü öğ-rencileri için yazılmıştır. Lesley Bartlett, ABD’deki Wisconsin Madison Üniversitesinin Eğitim Politi-kaları Araştırmaları Bölümünde profesör, Antropoloji Bölümü ile Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünde öğretim üyesidir. Frances Vavrus, ABD’deki Minnesota Üniversitesinin Organizasyonel Lider-lik, Politika ve Gelişim Bölümünde profesör ve Disiplinlerarası Küresel De-ğişim Araştırmaları Merkezinde öğretim üyesidir.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Nitel Araştırmalarda Örnek Olaylar