Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nin Öteki Tarihi-I "Devrim Kanunları” Ve Muhalefetin Tasfiyesi (1923-1927)

9789750408274 2020
Basılı Fiyatı:
205,00 TL
Bu kitabı kirala, %50 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
9 Eylül 1922’de İzmir’in geri alınması üzerine "İzmir'i aldıktan sonra artık biraz dinlenirsiniz Paşam. Çok yoruldunuz" diyen Halide Edip’e "Dinlenmek mi? Yunanlılardan sonra birbirimizle kavga edeceğiz, birbirimizi yiyeceğiz" diyen Mustafa Kemal'in öngörüsü doğru çıkmıştı. Ancak, dava arkadaşlarının en büyük mücadelesi, onun liderliğini önlemek değil, diktatörlük eğilimlerini frenlemek yolunda olmuştu. Bu kitap 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in İlanı’ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin “Türk ulus-devleti” olarak kurumsallaşması konusunda kurucu kadrolar arasında yaşanan görüş ayrılıkları ve iktidar mücadelesinin arka planını anlatıyor. Toplam üç ciltten oluşacak bu çalışmanın ilk cildinde 1923’te Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kuruluşuyla başlayıp 1927’de Nutuk’un okunmasına kadarki dönemi elen alan Ayşe Hür Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi, 150’likler, İstiklal Mahkemeleri, Hilafet’in İlgası, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Şapka Kanunu, Şeyh Said İsyanı, Musul Sorunu, İzmir Suikastı Davası gibi pek çok önemli olayın öteki yüzüne bakıyor. İçindekiler; Önsöz A-RMH Grubu’ndan CHP’ye, Dokuz Umde’den Altı Ok’a Türk-Yunan Zorunlu Mübadelesi 1924 Halifeliğin İlgası 1924 Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu Resmî Tarihin Hainleri: 150’likler Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası “Olayı” Milli Burjuvazi Yaratmak İş Bankası Nasıl Kuruldu? 1924 Nasturi Ayaklanması ve Azadi Örgütü 1925 Şeyh Said İsyanı mı, Kürt İsyanı mı? Rejimin Sopası: Şark İstiklal Mahkemeleri 1925 Şapka İktisası Kanunu Çarşaftan Tayyöre Kadın Giyimi Musul Sorunu ve “Halli” 1926 İzmir Suikastı ve Davası Sene 1927: Cumhuriyet’in İlk Nüfus Sayımı Bir Dönemin Sonu: 1927 CHF Kongresi ve Nutuk Bibliyografya Dizin İsim Dizini

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nin Öteki Tarihi-I "Devrim Kanunları” Ve Muhalefetin Tasfiyesi (1923-1927)