Matematikte Problem Çözme Ve Problem Kurma

9786256357563 2023
Basılı Fiyatı:
160,00 TL
Bu kitabı kirala, %65 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Matematiksel problem çözme ve problem kurma ilişkili olup, birbirini tamamlamaktadır. Matematik yapmak problem çözme ve kurmadan bağımsız düşünülemeyeceği için bu iki aktivite, matematik öğrenme ve öğretme sürecinin kritik unsurları olarak görülmektedir. Aynı zamanda matematik eğitimcileri arasında problem çözme ve kurmanın öğrenme ortamlarına birlikte dâhil edilmesi gerektiğine ilişkin güçlü bir eğilimden söz etmek de mümkündür. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için eğitimcilerin, öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve ders kitabı yazarlarının problem, problem çözme, problem kurma ve çözme−kurma arasındaki ilişkilere yönelik bilgi ve anlayış geliştirmesi önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda bu bilimsel kitap, iki kısım toplam 17 bölüm olarak tasarlanmıştır. Kitapta problem çözme ve problem kurma, teori ve uygulamanın birlikteliğine dayanarak ve aralarındaki denge korunarak ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • 1
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Matematikte Problem Çözme Ve Problem Kurma