Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme Perspektifleri Ve Sınıf İçi Uygulamalar

1. Baskı
9786256764118 2023
Basılı Fiyatı:
84,00 TL
Bu kitabı kirala, %65 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Gerçek hayatta karşımıza çıkan bir problemi çözmek bizlere birçok açıdan fayda sağlar. Matematik dersi içerisinde kullandığımız gerçek problemlerde de durum farklı değildir. Öğrenciler matematiğin nerelerde karşımıza çıktığını somut biçimde öğrenirken, matematiğin önemini kavrayabilir, düşüncelerini ortaya koyabilir, olaylara eleştirel bir gözle yaklaşabilir ve kendi fikirlerini geliştirebilir. İşte gerçek problemlerin kullanılarak matematik içerisinde çözüm arandığı matematiksel modelleme uygulamaları için de araştırmacılar modelleme sürecinin bireye kazandırdığı kazanımlardan yola çıkarak, matematiksel modellemeye farklı perspektiflerden bakmışlardır. Bu kitapta, matematiksel modelleme kavramı, modelleme perspektifleri üzerinden incelenmiştir. Matematiksel modellemeye duyulan ihtiyaçtan yola çıkarak, genel bir kuramsal çerçeveden sonra, gerçekçi modelleme, eğitimsel modelleme, bağlamsal modelleme ve sosyo-eleştirel modelleme perspektiflerine ve her perspektif içerisinde ele alınan matematiksel modelleme etkinliklerine yer verilmiştir. Kitabın amacı, okuyucunun matematiksel modellemenin bu perspektiflerinden yola çıkarak, matematik sınıfları içerisindeki tüm uygulamalara farklı bakış açıları ile bakmalarını sağlamaktır. Eğitimcilerin bu kitaptan yararlanarak sınıf uygulamalarına zenginlik katabileceği, aynı zamanda matematik eğitimi ile ilgilenen herkesin fikirlerine katkı sağlayabileceğine inanıyoruz.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • 1
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme Perspektifleri Ve Sınıf İçi Uygulamalar