Mahalli İdareler Hukukuna Giriş Kemal Gözler

9786053276081 2018
Basılı Fiyatı:
37,50 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Kitap Özeti
  • Kitap Künyesi
  • DRM Koşulları
Ülkemizde üniversitelerde “yerel yönetimler” derslerinde okutulmak için yazılmış pek çok ders kitabı vardır. Bu kitapların biri dışında hepsi “mahallî idareler” veya “yerel yönetimler” başlığını taşımaktadır. “Yerel yönetimler” başlıklı bu kitaplarda verilen bilgilerin büyük kısmı hukuk bilgisidir. Bu kitapların çok önemli bir kısmı, “il özel idareleri”, “belediyeler” ve “köyler”in kuruluş ve işleyişini düzenleyen Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerinin açıklanmasından oluşmaktadır. Ne var ki bu kitapların başlığında “hukuk” kelimesi geçmiyor. Başlıklalarında “hukuk” kelimesi geçmiyor olsa da bu kitaplar, içeriklerinin en az yarısı itibarıyla, gerçekte birer hukuk kitabıdır. Ama ismi konulmamış, fiilî ve gizli bir hukuk! Eğer bu kitaplar birer hukuk kitabıysa, dürüst davranılmalı, içeriklerine uygun olarak bu kitapların başlığında da “hukuk” kelimesi kullanılmalı, yani bu kitaplar “yerel yönetimler hukuku” diye isimlendirilmelidir. Bu durumda da bu kitapların içeriğindeki hukuk dışı bilgiler çıkarılmalıdır. İşte elinizde tuttuğunuz “mahallî idareler hukuku” isimli bu kitap, böyle bir bakış açısıyla ve böyle bir ihtiyacı karşılamak iddiasıyla yazılmıştır. KİTABIN BÖLÜMLERİ BİRİNCİ KISIM: MAHALLÎ İDARELER HUKUKUNUN GENEL TEORİSİ Bölüm 1: Bilgi Kaynakları Bölüm 2: İsmi, Yaklaşım Biçimleri, Tanımı, Konusu, Kısımları, Önemi, vs. Bölüm 3: Ön Konular Bölüm 4: Mahallî İdare Kavramı Bölüm 5: Mahallî İdare Kavramı ile Benzer Kavramların Karşılaştırılması Bölüm 6: Yetki Paylaşımı Bölüm 7: Kamu Tüzel Kişiliği Bölüm 8: Özerklik Bölüm 9: Vesayet Bölüm 10: Hiyerarşi İKİNCİ KISIM: TÜRK MAHALLÎ İDARELER HUKUKU Bölüm 11: İl Özel İdaresi Bölüm 12: Belediye İdaresi Bölüm 13: Büyükşehir Belediyesi Bölüm 14: Köy İdaresi Bölüm 15: Mahallî Kamu Kurumları Bölüm 16: Mahalle, Mahallî İdare Birlikleri, Bölgesel Kamu Kurumları

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Mahalli İdareler Hukukuna Giriş Kemal Gözler