Kamu Politikası Analizi

9786053448228 2018
Basılı Fiyatı:
250,00 TL
Bu kitabı kirala, %60 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Kamu politikaları, devletin otoritesi dâhilinde ve yasalar çerçevesinde kamu kurumları aracılığı ile yapmış olduğu eylem ve işlemler bütünü şeklinde tanımlanabilir. Kamu politikası analizi, toplumsal önemi olan konuları analiz etmek için sosyal bilim teorileri ve yöntemlerinin uygulanması ile ilgilidir. Bununla birlikte özellikle kamu politikası analizi derslerinde genellikle CQ Researcher ya da Harvard Research Database gibi yurtdışından örneklerin kullanıldığı, Türkiye'deki uygulama analizlerinin ise kısıtlı ve dağınık olduğu sıklıkla ifade edilmektedir. Bu kitapla beraber dağınık ve kısıtlı olduğu ifade edilen politika analizlerinin sayısının arttırılmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Kitapta ilk bölüm hariç her bir bölümün farklı bir politika alanını derinlemesine incelemesi, ilgili politikayla bağlantılı modelleri, uluslararası örnekleri ortaya koyması, Türkiye'deki aktörleri ve yapıları çözümlemesi amaçlanmış. Ayrıca sorun alanları ve çözüm önerileri de ilgili bölümlerin temel hedeflerindendir. Bu politika alanlarının daha iyi tanımlanabilmesi, okuyuculara farklı bakış açıları sunabilmesi amacıyla her bölüm sonunda görsel, video, film önerileri yanında farklı kaynaklar sunulmuş. Yine o konuyla bağlantılı tartışma soruları hazırlanarak okuyucular için ilgili politikanın farklı boyutlarını değerlendirecek konular öne çıkarılmış.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
Kamu Politikası Analizi