İstirdat Davası

1. Baskı
9789750263774 2020
Basılı Fiyatı:
144,00 TL
Bu kitabı kirala, %50 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
İstirdat davası, icra hukukundaki şekli hukuk kuralları neticesinde maddi hukuk bakımından meydana gelen zararları bertaraf etmek amacıyla İİK'da düzenlenmiştir. Bu kitapta, aleyhine icra takibi başlatılan borçlunun esasen borçlu olmadığının genel mahkemelerce tespiti imkânını sağlayan istirdat davası hakkında genel bilgilerin yanında, bu dava bakımından özellik arz eden durumlara da detaylı değinilmiştir. Ayrıca kitabımızda istirdat davasının benzer ve bağlantılı olduğu davalar (kurumlar) ile olan ilişkilerine detaylı şekilde değinilmiştir. Böylelikle istirdat davasının teorik temelinin sağlamlaştırılması ve diğer davalarla (kurumlarla) olan karışıklıkların giderilmesi amaçlanmıştır. Kitabımızda istirdat davasını ele alırken mukayeseli hukuk (özellikle İsviçre hukuku) açısından da değerlendirmelerde bulunulmuştur. Ayrıca kitapta Yargıtay kararları sıklıkla ele alınarak uygulamadaki istirdat davasına ilişkin karışıklıklara ışık tutulması amaçlanmıştır. İstirdat davası, icra hukukundan kaynaklanmasına rağmen, uyuşmazlığı maddi hukuk bakımından sonlandırır. İstirdat davası, HMK'da geçerli olan delillere ve genel hükümlere göre yapılan yargılamaya tabi ve kendine özgü dava şartları olan bir dava olduğundan, kitabımızda istirdat davasının yargılamasına ilişkin bilgi verilirken hem genel (yazılı) yargılamaya ilişkin hükümler hem de icra hukukuna ilişkin hükümler çerçevesinde açıklamalarda bulunulmuştur.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
İstirdat Davası