İcra Suçları

1. Baskı
9789750228629 2014
Basılı Fiyatı:
125,00 TL
Bu kitabı kirala, %50 tasarruf et!
KİRALAMA DÖNEMİ SEÇİN:
  • Özet
  • Künye
  • DRM Koşulları
Borçlu hakkında başlatılan icra takibi işlemlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi ve borçlunun kötü niyetli bazı davranışlarına karsı alacaklının korunabilmesi için İcra ve İflas Kanunu'nda borçluya ve üçüncü kişilere bir takım yükümlülükler yüklenmiştir. Borçlunun veya üçüncü kişilerin kendilerine yüklenen bu yükümlülükleri ihlal etmeleri halinde, ihlalin sekli ve türüne göre İcra ve İflas Kanunu'nda çeşitli cezalar öngörülmüştür. İste bu kitapta, İcra ve İflas Kanunu'muzun 16. Babında özel olarak düzenlenen ve cezai yaptırıma bağlanan fiiller "İcra Suçlan" adı altında sistematik bir şekilde ve Yargıtay içtihatlarıyla örneklendirilerek ele alınmıştır.

Bu kitap aşağıdaki Dijital Hak Yönetimi (DRM) Koşullarıyla belirlenen süre için kullanılabilmektedir:

  • Yok
  • Yok
  • 2
  • Yok
  • Yok
  • Altını Çizme, Not Alma, Seçili Alanları Vurgulama Özellikleri Sunulmaktadır
  • Sistem tarafından verilen kullanıcı numarası filigran olarak her sayfada görüntülenecektir
Dijital
Kopya
E-KİTAP
İcra Suçları